Bilgi Güvenliği

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.BİLGİ GÜVENLİĞİ


Hastanemizin ve bağlı birimlerin, görevleri kapsamında; bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir. Bilgi Güvenliğine hassasiyetle dikkat edilmesi ve ihlal oluğu düşünülen durumlarda hastanemiz Bilgi İşlem Birimine ekteki formla bilgi verilmesi gerekmektedir.

İhbar Formu İndirmek İçin Tıklayınız

Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu

Bilgi Güvenliği Protokolü

Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi