Değerlerimiz

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.DEĞERLERİMİZ

*Sağlık hizmeti alan tüm insanlar ve bu hizmeti veren çalışanlarımız bizim için değerlidir.

*Çalışma anlayışımızda adaletli, duyarlı, farklılıkları arayan ve farklılıklardan güç alan anlayış temel değerimizdir.

*Sürekli gelişime destek ve sürekliliği sağlamak amacıyla özverili, tutarlı bir şekilde  rehberlik ederek katılımcı bir anlayış oluşturmak .

*Yönetim modelimizde şeffaflığı, hesap sorma ve hesap vermeye, katılıma ve ortak akla önem veririz.