Aksaray Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.Merkezimizin amacı  ilimizde yaşayan ağır ruhsal hastalığı olan hastalara (bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıklar) tek tek ulaşarak gerektiğinde ev ziyaretleri yaparak hastaları merkezde kayıt altına alarak düzenli takip, tedavi  ve rehabilitasyonlarını sağlayarak hastaları topluma yeniden kazandırmaktır.

Böylece  sadece hastalandıkları zaman hastaneye gelen , çoğunlukla  aile zoru yada polis gücü ile getirilerek istemsiz yatışları yapılan hastaların taburcu olduktan sonra toplum ruh sağlığı merkezine devamı sağlanarak tedaviden kopmaları engellenmektedir. Tedaviden kopmayan , toplum ruh sağlığı merkezi ekibi tarafından tedavileri takip edilen hastalarda hastane yatışlarına gerek kalmamaktadır.

Merkezimizde  psikoeğitim ile hastalara hastalıklarıyla nasıl baş edebilecekleri öğretilmekte, aile eğitimi ile ailelere hastalarına nasıl destek  olacaklarını öğrenmektedir. Sosyal beceri eğitimi , spor, resim ,müzik , el sanatları gibi uğraşı tedavileri ile rehabilitasyon çalışmalarıyla hastaların kendi yaşadığı ortamda rehabilite edilerek  toplumla yeniden bütünleşmeleri sağlanmaktadır.

Aksaray Devlet Hastanesine bağlı olarak çalışan merkezimizde tüm hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir. Merkezimizde psikiyatri uzmanı , psikolog, hemşire ,sosyal hizmet uzmanından oluşan ekiple hizmet verilmektedir

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN HİZMETLERİ NELERDİR?

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

-Merkez ile ilgili hasta ve yakınlarına işleyiş ile ilgili bilgi verilmesi,

-Hastaların dosya sistemi ile kayıtlarının alınması,

-İlaç tedavi düzenlenmesi,

-Reçete ve ilaç raporlarının düzenlenmesi,

-Sosyal hizmet uzmanı tarafından hastanın maddi durumunun değerlendirilmesi ve sosyal haklarından faydalandırılması,

-Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti verilmesi,

-Grup terapileri, psikososyal beceri eğitimleri düzenlenmesi,

-Hastanın durumuna göre uygun olarak  spor, resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavileri düzenlemek,

-Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurulması ve merkezin hastayla bağlantısının oluşturulması,

-Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip edilmesi

Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapılmasıdır.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar. Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir.

Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.

Merkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.

Adres : Aksaray Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi , Zafer Mahallesi , Nevşehir Caddesi,

(Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik binası üzeri )

Tel: 0382 212 91 00-4639/4640MERKEZİMİZDEN GÖRÜNTÜLER