Her şeyin başı SAĞLIK
25 Şubat 2020


📍Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.

Sağlığınıza dikkat edin ❤️
#SağlıkveMutluluk
Herşeyin başı sağlık.jpg