Lütfen Dikkat!
16 Mart 2020

TC. Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik;
1- Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması.
2- Mesai saatlerinin dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi.
3- Yoğun Bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması.
4- Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması

kararları Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine İlimizde de uygulamaya geçmiştir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini rica ederiz.

90201436_1508260176008988_721301274456227840_n.jpg