Döner Sermaye Gelirinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
15 Şubat 2021                                                                                               

       Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin,
Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili başlıklı “6. Maddesi” gereğince, seçimle belirlenmesi gerekir; buna istinaden ekte bildirilen hizmet gruplarına ait üyeler,
17 Şubat 2021 tarihinde, 14:00-15.30 saatleri arasında kendi aralarında yapacakları seçimle 1 asil 1 yedek üye olarak belirlenecektir.

Aday olmak isteyen personelin seçimden 1 bir gün önce16.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar adaylığını bildiren dilekçesini 1 asil 1 yedek olarak
evrak kayıt birimine teslim etmesi gerekmektedir. Seçim günü yapılan adaylık başvuruları kabul edilmeyecektir. (Vekâleten oy kullanılmayacaktır.)

Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yapacaklardır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MUTLU
            
Başhekim

1.Grup Seçimler 17.02.2021  Tarihinde Yapılacaktır.

Bir Sağlık Lisansiyerleri Temsilcisi: ( Psikolog- Diyetisyen- Fizyoterapist-Sosyal Hizmet Uzmanı- Biyolog ve 4 yıllık Laborant- Eczacılar v.b.)

Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Temsilcisi:

( Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, 2 yıllık Laborant v.b.)

Merkez Yemekhane 14:0015:30

Bir Teknik Hizmetler Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Genel İdari Hizmetler sınıfı Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Asistan Hekimler Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

  1. Grup Seçimler 17.02.2021 Tarihinde Yapılacaktır.

Bir Dahili Klinikler Temsilcisi:(Uzman Hekimler, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları)

Merkez yemekhane

14:00- 15:30

Bir Cerrahi Klinikler Temsilcisi:(Uzman Hekimler, Eğitim Sorumluları ve Eğitim/İdari Sorumluları)

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Diş Tabipleri Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Bir Pratisyen Hekimler Temsilcisi

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Laboratuvar Birimleri Temsilcisi:(Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Genetik Hast.Tanı Merkezi Uzman Hekimleri, Eğitim Görevlileri ve Eğitim/İdari Sorumluları)

Merkez Yemekhane

14:00-15:30

Radyoloji Birimleri Temsilcisi:(Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi Uzman Hekimleri)

Merkez Yemekhane

14:00-15:30