Sayısı günden güne azalan ağaçların önemi dünyamız için oldukça büyük.
06 Ekim 2021


Sayısı günden güne azalan ağaçların önemi dünyamız için oldukça büyük. Fakat ‘ağaç’ kavramına çok alıştığımız ve doğamızın bir parçası olduğu için onu yer yer unutabiliyoruz. Onlara saygısız bir şekilde davranabiliyoruz. Fakat onların dünyamız için ne kadar önemli olduklarını acilen hatırlamamız gerekiyor. Aksi takdirde çok geç olabilir.

Ağaçların Dünyamız İçin Önemi...
-Şehirlerde serinlemeyi sağlarlar
-Erozyon riskini azaltırlar
-İnsanları ultraviyole ışınlardan korurlar
-İklim değişikliği ile mücadele ederler
-Havayı temizler ve Oksijen sağlar
-Enerji kaybını engeller
-Toprak erozyonunu engellemeye yardımcı olur
-Ağaçlar, bu işlevlerini yerine getirirken, çevrelerindeki canlı ve cansız bütün varlıklarla karşılıklı birebir ilişki ve etkileşim içindedirler. Bu yüzden içinde bulundukları eko sistemler için vazgeçilmez elemandırlar. Ağaçların yok olması, yaşama ortamının bozulması ve iklimin olumsuz etkilenmesi ve devamında yaşam zincirinin kopması sonucunda, tüm yaşamın yok olması anlamına gelir.
Hastanemizde ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.
Başhekim Hüseyin Mutlu