Sürekli İşçi Güvenlik Personeli Görev Tanımı
02 Mayıs 2024


 

AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA ALANI, ÇALIŞMA ZAMANLARI VE GÖREV TANIMLARI (İÇ TAMİM)

KOD

OH.YD.06

YAY. TRH.

ARALIK 2020

REV. TRH.

OCAK 2024

REV.NO

01

SAYFA.SY.

4

 
AMAÇ:
Aksaray Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde meydana  gelebilecek olağandışı hallerde yangın, hırsızlık, sabotaj vb. tehdit ve tehlikelere karşı gereken güvenlik önlemlerini almak, hastane  çalışanlarının,  hasta  ve  yakınlarının,  refakatçi  ve  ziyaretçilerinin  güvenliğini  sağlanması  ile  ilgili unsurları belirlemek.

KAPSAM:

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi binalarını, hastane içi hizmet bölümlerini ve genel kullanım mekânlarını, Bahçeve otoparklarını, hastaneçalışanlarını, hastave yakınlarını, refakatçi ve ziyaretçilerini kapsar.

SORUMLULAR

Başhekim

Destek ve Kalite Müdürü

Müdür Yardımcısı

Koruma Ve Güvenlik Amiri

 Vardiya Amiri

FAALİYETAKIŞI:

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri

Hastanede koruma ve güvenlik hizmetleri; koruma ve güvenlik görevlileri tarafından özel güvenlik kanunu ve koruma ve güvenlik talimatına göre yürütülür.

Hastane içerisinde belirlenen giriş kapıları, kapılarda görevli olan güvenlik görevlileri tarafından 24 saat kesintisiz kontrol edilir.

Bina girişleri ve bahçe içinde güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik talimatına göre gerekli tedbirleri alırlar.

Refakatçilerin girişi, güvenlik görevlileri tarafından refakatçi kartı kontrolü yapılarak sağlanır.

Hastane giriş kapılarında görevli olan güvenlik görevlileri, ‘Güvenlik Görevlileri Meslek Rehberi’ne göre gelen ziyaretçi ve refakatçileri gerekli görüldüğünde el detektörüyle çanta ve paketlerini kontrol eder.

Güvenlik görevlileri, kapılardan girecek olan kişileri, gözle kontrol ederek, şüpheli görülenleri duruma göre gereken müdahale Güvenlik Görevlileri Meslek Rehberi’ne göre yapılır.

Gündüzlü birimlerin kapılarını mesai bitiminden sonra belirli aralıklarla devriye atılarak kontrol edilmelidir.

Hastanemize müracaat eden hasta/hasta yakınlarını uygun bir şekilde yönlendirme yapılmalıdır.

Hastane genelinde tüm personel görev yaptığı ofisler ile kendi sorumluluğu altındaki çalışma mekânlarını kilit altında tutar. Sorumluluk o mahalli kullanan kişi ya da kişilere aittir. Devriye aşamasında kapıların açık olduğunun tespit edilmesi durumunda tutanak düzenleyerek hastane idaresine (nöbetçi memur, süpervizör) bildirir.

Güvenlik görevlileri, ortak kulanım mekânlarını belli aralıklarla kontrol eder ve bekçi kontrol sistemlerini kurar. Bekçi dur devriye sisteminin olmadığı yerlerde vardiya amirine bilgi verir.

Vardiya amirlerince Hafta içi mesai sonrası, hafta sonu ve resmi tatil günlerindeki güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde Kapali Devre TV (CCTV) odasındaki güvenlik kamera sistemini ihtiyaç olması durumunda kullanabileceklerdir. Beklenmedik bir olayın vuku bulması durumunda, kamera görüntülerinin izlenerek kolluk kuvvetlerine bilgi verilerek olaya müdahil  olunmalıdır. Yaşanan olayın adli makamlara intikal etmesi sonrasında görüntü kaydı izlenilmesinin talep edilmesi durumunda(talep eden kişiden yazı alınması ya da kimlik sorgulaması yapılması) üst amirine bilgi verilerek onay alınması, nöbetçi memurun bu konuda bilgilendirilmesi ve nöbetçi memur ile birlikte güvenlik görüntülerinin izletilmesi gerekmektedir.

Güvenlik görevlileri görevlendirildikleri, güvenlik noktalarından vardiya amiri veya idarenin haberi olmadan alanı tek edemez. Gerekli durumlarda vardiya amirinin veya ilgili amirin direktifi ile yönlendirildikleri güvenlik noktalarında çalışırlar.

Hastanemize bağlı hizmet binalarında (Merkez Semt Polikliniği, Fatih Semt Polikliniği, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM),B blok) görevli güvenlik personeli öncelikli olarak güvenlik kamera siteminin çalışıp çalışmadığını ve kamera açılarında değişikliğin olup olmadığı günlük olarak  kontrol/takibini yapacaktır. Nöbet devir teslim defterine olumsuz bir durumun olup olmadığı, kameraların aktif yada pasif  olduğunu belirtecek, akabinde kamera sisteminde teknik arıza oluşması durumunda ise İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Bilgi işlem birimine ivedilikle gerekli bildirimin yapılması sağlanmalıdır.

B blok hizmet binası güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde, hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 16:00-20:00 saatleri arasında A blok,B Blok.C blok,D blok ve E blok hizmet binalarına devriyeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(hafta içi) ve Merkez Semt polikliniğinde(hafta sonu) görevli olan güvenlik görevlisi tarafından yapacaktır.

Bina dışı güvenlik hizmetlerinde park, bahçe, açık/kapalı otoparklara belirli aralıklarla güvenlik görevlilerince devriye atılmalıdır.

Bina dışı güvenlik hizmetlerinde hastanemiz nizamiyesinden giriş yapan araçların otoparklara yönlendirilmesini sağlamalıdır.

Hastane sınırları içersin de bulunan ve Acil Serviste tedavisi yapılan hastalara ait eşyalar bir tutanak ile teslim alınarak; Nöbetçi memur, süpervizör bilgisi dahilinde muhafaza altına alınır. Sahibi tespit edilen veya tedavisi tamamlanan hastalara ait eşyalar, hastanın kendisine ya da birinci derecede yakınlarına aynı tutanakla teslim edilir.

Güvenlik görevlisi idare tarafından  ihtiyaç halinde kısa veya uzun süreli geçici görevlendirmeler yapılabilir. Bu görevlendirmeler yazılı, telefon, whatsapp veya sözlü yapılacaktır.

Güvenlik görevlerinin çalışma çizelgesi veya görevleri ile ilgili duyurular İlan panosunda yada Güvenlik toplanma (giyinme, dinlenme) odasında yayınlanacaktır.

Hastanemizde güvenlik hizmetleri gece ve gündüz  ( 8 (sekiz) ve 11 (on bir)) saatlik vardiyalarda çalıştırılmaktadır.

Kliniklerde yatan hastaların ve refakatçilerinin hırsızlık, saldırı, tehdit vb. bir duruma  maruz kalmaları halinde 1111 (beyaz kod vererek) personel, doktorlar hemşire, tarafından güvenlik görevlileri çağrı bırakır. Güvenlik görevlisi, olay mahalline

giderek, gerekli müdahaleyi yapar.

Çalışan personel kendi güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alır.

Her personel çalıştığı ofisin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Ofis odalarını, en son terk eden personel kilitlenir. Bina sorumlu güvenlik görevlisi tarafından odalar kontrol edilir. Açık kapı bulunması durumunda tutanakla kayıt altına alınır.

Personelin hırsızlık saldırı tehdit vb. olaylar ile karşılaşması durumunda, hastane güvenlik görevlisi  hemen olaya müdahale eder. Olayın boyutlarına göre eğer gerekli ise 112 aracılığı ile Polis imdat’a haber verilir.

Hastane güvenlik tedbirleri ve kuralları; Koruma Güvenlik Talimatı, İç Tamim ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre yürütülmektedir.

Güvenlik amiri tüm güvenlik tertibatında yer alan teknik donanımı, güvenlik teçhizatın periyodik bakım onarım tablolarını hazırlayıp takip etmelidir.

Günlük ve haftalık nöbet, çalışma saatlerine ve çizelgelerine uymalıdır.

Nöbet hizmetlerinde kullanılan teçhizat ve eşyaların çalışır durumda olmasını sağlamalıdır.

Sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içme, içenleri ikaz etmelidir.

Güvenlik nedeniyle yetkililerin özel telefon (ev-cep) numaralarını veya adreslerini kendilerinden izin almaksızın kimseye verilmeyecektir.

Kişisel verilerin ve özellikle kişisel sağlık verilerinin kullanımı ve korunmasına ilişkin hususlar ise “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve bu Kanun’dan alınan yetkiyle Bakanlığımız tarafından çıkarılan “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı tarafından” ile düzenlenen Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi doğrultusunda çalışılması gerekmektedir.

Hastanemiz izin kurulu komisyonu tarafından karara bağlanan işçilerin yıllık izinlerinin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince belirlenen izin günlerinin oluşturulan çizelgedeki tarihlerde kullanılacaktır. İzin değişimleri işçilerin rızasıyla kendi aralarında değişim yapılacaktır. Acil haller dışında izin istekleri 1 (bir) ay önce bildirilmelidir.

Hastanemiz personelinin giriş ve çıkışları kartlarıyla birlikte personel takip sistemin cihazından yapması zorunludur. Sistemin arızalanması durumunda ise Güvenlik koordinatörü bilgisi dahilin de imza ile giriş çıkış yapılacaktır.

Hastalık mazereti ile izin talebinde bulunan personelin hastaneye gelerek doktor muayenesi olup, doktorun uygun görmesi durumunda rapor veya izin kullanılacaktır. Doktor tarafından rapor verilen personelin rapor belgesinin bir suretini 24 saat içinde  hastane idaresine vermesi zorunludur. Aksi takdirde SGK kurumunda yaşanan yasal sorunlarda sorumluluk kişinin şahsına aittir.

Güvenlik görevlisi, görevde iken üniformalı olacaktır. Üniformaları mutlaka ütülü, gömlek yakaları ilikli ve temiz, şık görünümlü, yazın kısa kollu kışın uzun kollu ve kollar sıvanmadan giyilecektir.

Kıyafet ve teçhizatını proje gösterilen yerde temiz, tertipli ve kullanmaya hazır durumda bulundurulacaktır.

Vardiya değişimine gelen güvenlik görevlisi en az On (10) dakika önceden görev yerinde bulunacaktır.

Demirbaş ve ekipmanların sağlam ve çalışır durumda olduğunu kontrol edilecektir.

Vardiya çalışmasına gelen güvenlik görevlisi vardiyada neler olduğunu öğrenerek teslim edilen herhangi bir şey varsa, bu konuda ne yapılacını tam olarak öğrenilecektir.

Görev süresi bitmeden güvenlikten sorumlu yöneticinin iznini almadan ne olursa olsun görev başından ayrılmayacaktır.

Vardiyasına gelen güvenlik görevlileri; sorumluluk alanında ki acil durum ekipmanlarının yerini  tereddüde yer bırakmayacak şekilde çok iyi öğrenecektir. Herhangi bir noktada oluşabilecek acil durumlarda ( yangın vs.) en kısa yoldan  bir acil durum dolabına en hızlı ulaşma şeklini bilecektir. Acil durum ekipmanlarının çalışırlığını kontrol ederek arıza durumunda, sivil savunma birimine  veya hastane yönetimine tutanakla bildirecektir. 15 günde bir Acil durum ekipmanları sivil savunma birimi tarafından kontrol edilmektedir. Diğer zamanlarda her vardiyayı teslim alan güvenlik görevlisi sorumluluk alanındakileri kontrol altında tutacaktır.

Vardiyasına gelen güvenlik görevlileri sorumluluk alanlarında (özellikle yataklı servisler ameliyathaneler, Yoğun bakımlar vs.) Vardiya süresinde kaç çalışan, kaç hasta ve kaç refakatçi olduğunu bilecek ve vardiya değişiminde bir sonraki görevliye teslim edilecektir. Bu durum Acil tahliye gereken acil durumlarda geride kimse kalmaması için önemlidir ve sürekli güncel tutulacaktır.

Hastanenin yangın güvenliği, Hastane yangın Hastane Afet Planına göre, görevli  yangın ekipleri, güvenlik ve çağrı merkezi ve tüm hastane çalışanlarının katılımı ile sağlanır.

Yangın vakalarında ismen belirlenen kurtarma ekibi ile birlikte yangın alarmı verilen bölgeye gitmek, öncelikle yangın alanında kalan personeli tahliye etmek, ‘İlk Yardım’ Ekibi’ne teslim etmek, itfaiye ekipleri ile koordineli çalışmak Bina giriş çıkış kontrol altına alınmalıdır.

Vardiyada olan güvenlik görevlileri, sorumluluk alanındaki acil çıkış yollarını ve çıkış kapılarının nerelerde olduğunu neredeki çalışan hasta ve hasta yakınının vs. nin nereden tahliye edileceğini bilecek yönlendirme yapacak yığılmaların önüne geçecek ve en hızlı tahliyenin gerçekleşmesi için planlamasını hazır tutacaktır.

Her güvenlik görevlisi, acil durum ekiplerinin doğal üyesidir ve bu hususta verilen eğitimleri takip edecek ve eğitimini alacaktır. Bu husus da yetersiz olduğunu düşündüğü konularda eğitim talep edebilecektir.

Vardiyada ki Güvenlik görevlileri, sorumluluk alanında gerçekleşecek risk değerlendirmesi faaliyetlerinde katılacak İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine refakat edecek gördüğü fiziksel riskleri bildirecektir. Sorumluluk alanı içerisinde yaşanan ramak kala kazaları veya yaralanmasız da olsa tüm kazaları iş güvenliği birimine veya hastane yönetimine tutanakla bildirecektir.

Vardiyasında bulunan güvenlik görevlileri, Yönetim, Sivil Savunma Birimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerince yapılan saha kontrollerinde Görevleri ve sorumlulukları ile ilgili yöneltilecek sorulara net ve açıklayıcı bilgiler vermekle yükümlüdür.

Mavkoçağrısı  durumundolay  yerinintikaetmelidir.(Olay yerinde sağlık çalışanlarının güvenli çalışacakları bir alan oluşturulması sağlanmalıdır.)

Pembe kod çağrısı ardından bütün giriş çıkışları kapatmalıdır. Giriş çıkışlar kapatıldıktan sonar olay yerine mutlaka bir güvenlik görevlisi ulaşarak olayı öğrenmeli ve diğer meslektaşlarına bilgi vermelidir.)

Beyaz kod çağrısı durumunda olay yerine en yakın güvenlik görevlisi intikal etmelidir. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise karayel (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanmalıdır. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi tarafından “Olay Bildirim Formu” doldurularak, Kalite Birimi’ne verilmek üzere Güvenlik Amirine teslim edilmelidir. Beyaz Kod olay yerine ulaşma süresi 2 dakikadır.

Güvenlik görevlisi, iç tamimde yer almayan konularla ilgili olarak üst amirleri tarafından, görev sorumluluğu çerçevesin de verilen  görevleri yapmakla sorumludur.

 

İLGİLİ DOKÜMAN

EY. RH.07.GÜVENLİK GÖREVLİLERİ UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

 

                                                                                                          YÖNETİM