Beyin ve Sinir Cerrahisi
24 Mayıs 2024

 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Boyun damarlarında oluşan daralmalar ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu esnasında gelişen hastalıklar, ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi, seçilmiş Parkinson vakaları gibi pek çok hayati fonksiyonu etkileyen hastalıklara cerrahi yöntemler ile müdahale eden bölümdür. Nöron ve şirürji kelimelerinden türetilen nöroşirürjinin sözlük anlamı "sinir sistemi yaralarını iyi eden"dir. Beyin ve sinir hastalıkları kliniğinde hem yetişkin hem de çocuk hasta gruplarında görülen hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. 

Beyin Damar Hastalıkları

Toplumda yaygın olarak görülen beyin damar hastalıkları oldukça çeşitli olduğundan tanı ve tedavi yöntemleri de fazladır. Genellikle beyin cerrahisinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve müdahale gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:

 • Çeşitli nedenlerden dolayı beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak inme ve felç
 • Beyin damarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, bazı durumlarda kanamanın da eşlik ettiği hayati risk taşıyan anevrizmalar
 • Beyin dokusu ve zarında oluşan beyin kanaması.
 • Şah damarı tıkanıklığı ya da daralması olarak adlandırılan karotis stenozu
 • Beyin ve omurilikte yer alan tümörler
 • Kaza ve yaralanmaların sebep olduğu travmatik durumlar
 • Bel ve boyun fıtığı
 • Pediatrik diğer bir deyişle çocuk hastalarda bulunan tümör ve damar hastalıkları
 • Parkinson ve benzeri hastalar için beyin pili uygulamaları
 • Beyin Tümörleri, Beyin Kanamaları, İnme, Omurga Hastalıkları, Travmalar,
 • Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları

(Pediatrik nöroşirürji anne karnından 18 yaşına kadar olan süreçte oluşan beyin ve sinir hastalıkları ile ilgilenir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:

Doğumsal beyin kanamaları, Doğumsal sinir sistemi bozuklukları, Beyin omurilik sıvısındaki artış, Omurga şekil bozuklukları, Kafa ve omurilik yaralanmaları ,Omurilik ve damarsal hastalıklar, Kafatası şekil bozuklukları, Omurilik kapanma defektleri, Beyin ve omurilik tümörleri, Beyinde su toplanması, Epilepsi ve diğer hareket bozuklukları)

 

 

Beyin Cerrahi A blok 1.katta bulunmaktadır. A blok 5.katta 17 yataklı kliniğimiz ile hizmetinizdeyiz.
Doç. Dr. Ahmet YARDIM
Uzm. Dr. Yaser ÖZGÜNDÜZ
Uzm. Dr. Serdar DURMAZ