Çocuk Psikiyatri
24 Mayıs 2024

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

 

Sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için çocukluk ve ergenlik döneminde psikolojik sorunların oluşmadan önlenmesi, psikiyatrik hastalık var ise doğru şekilde tedavi edilmesi gerekir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, bireyin yetişkinlik dönemine ulaştığında sağlıklı bir yaşam sürebilmesi, öz güven sahibi bir kişi olabilmesi, daha büyük ve tedavisi zor olan kalıcı psikiyatrik hastalıkların erken dönemde tedavi edilebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Geçmiş döneme oranla günümüzde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanının kapsamı, toplumsal etkinliği ve gereksinimleri ülkemizde ve dünyada oldukça hızlı bir şekilde genişlemektedir. Oldukça geniş kapsamlı bir alan olması nedeniyle tüm biyolojik, sosyolojik ve psikolojik bilim dalları ile de doğrudan etkileşim içerisindedir.

 

Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Ruh Sağlığı

Çocuk ve ergenlerin sürekli bir gelişim içerisinde bulunan fiziksel ve ruhsal yapıları, yetişkinlerdeki ruh sağlığı tanımlarının çok daha ötesinde ve özgün kavramlar içeren psikolojik muayene, gözlem ve tedavi süreçleri gerektirir. Bu nedenle yetişkinlerin ruh sağlığı ve hastalıklarını inceleyen Psikiyatri bölümlerinin haricinde çocukluk ve ergenlik dönemi üzerinde yoğunlaşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanı geliştirilmiştir. Yetişkin olma sürecinde ilerleyen çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylerde neredeyse her yaş, farklı bir ruhsal gelişim sürecini ifade etmektedir. Bu nedenle Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde farklı gelişim dönemlerine karşılık düşen farklı psikolojik yapılanmalar, aile yapısı ve çevresel faktörler detaylı bir şekilde irdelenerek çocuk ve ergenin içinde bulunduğu ruhsal gelişim evresi saptanır, olası sorunlar ve hastalıklar belirlenerek gerekli tanı, tedavi ve takip süreçleri başarıyla uygulanır.

 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinin İlgilendiği Hastalıklar

İnsan yaşamında gerek fizyolojik yapı, gerekse karakter gelişimi anlamında en çok gelişim ve değişimin gerçekleştiği evre çocukluk ve ergenlik dönemlerinin içinde bulunduğu 0-18 yaş aralığıdır. Bu dönemde bireyde gözlenen her türlü değişim, yalnızca bu dönemi etkilemeyip tüm yaşamı yönlendiren kalıcı etkiler doğurmaktadır. Bu dönemdeki psikolojik gelişim ve psikiyatrik hastalıklar üzerinde yoğunlaşan bir tıp dalı olan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından "18 yaş altı çocuklarda uzman hekim tarafından tıbbi yöntemler, standartlar ve yaklaşımlar ile ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi, tanı konması ve tedavisinin uygulanması" olarak tanımlanır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde, bireysel psikoterapi (psikanalitik, destekleyici, bilişsel davranışçı terapiler, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), Otojenik Gevşeme Terapisi, aile terapisi, ilaç tedavisi ve psikometrik değerlendirmeler uygulanarak 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlere tedavi hizmeti sunulmaktadır. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında uzmanlık sahibi hekimler, gerekli durumlarda ek olarak çeşitli tanı testlerinin ve tedavi süreçlerinin yönetilmesinde alanında uzman psikologlardan da destek alır. Psikologlar tarafından çocukluk ve ergenlik dönemine özgü psikiyatrik hastalıkların tanısının koyulabilmesini yardımcı olması amacıyla birtakım gelişim, dikkat ve zeka testleri uygulanır.

 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümümünde yukarıda verilen ve mutlaka uzman kişilerce yapılması gereken psikolojik testler titizlikle uygulanarak klinik bulgular ile karşılaştırılır. Sonuç olarak olası psikolojik sorunlar belirlenerek uygun tedavi planı saptanır ve psikolojik sorunların önüne geçilmesini sağlayıcı tedavi süreci başlatılır. Eğer sizin de 0-18 yaş aralığındaki çocuğunuzun günlük hayatını, ruhsal ve bedensel gelişimini, okul başarısını ve diğer insanlarla ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal belirti veya belirtiler bulunuyorsa çocuk psikiyatri uzmanlarına başvurabilirsiniz.

 

 

Çocuk Psikiyatri polikliniğimiz B blok zemin katta bulunmaktadır. Gerekli durumlarda Psikolog, Çocuk Gelişimciler, Sosyal Hizmet Uzmanlarından, Konuşma Terapistlerin den de destek alınmaktadır.

Uzm. Dr. Ebru TURHAN 
Uzm. Dr. Tuğba  MENTEŞE BABAYİĞİT