Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
24 Mayıs 2024

 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzde 0-18 yaş arasındaki yenidoğan, süt çocuğu, büyük çocuk ve ergenlerin muayene ve tedavileri yapılmakta ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Çocuklarımızın doğumdan itibaren belirli aralıklarla büyüme ve gelişim takipleri ve hastalandıkları zaman tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

  Sağlıklı bebek, çocuk ve ergenlerin periyodik muayeneleri sağlıklı gelişmesini desteklemek ve sağlıklı nesillere sahip olmak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle çocuklarımızın doğumdan itibaren ilk olarak ilk hafta içinde, 15. günde, 1-6 ay arası aylık, 6-12. ay arası 3 ayda bir, 13-36. ay arası 6 ayda bir, 4 yaştan sonra yılda bir kontrol muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu muayenelerde bebek, çocuk ve ergenlerin yaşa özgü fiziksel, gelişimsel, sosyal ve psikolojik durumları değerlendirilmektedir. Bölümümüzde Ulusal Aşı Şemasında yer alan Sağlık Bakanlığı aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bunun yanısıra bazı hastalıklar için (rotavirus ishali, meningokok menejiti, rahim ağzı kanser) üretilmiş özel aşılar hastane eczanesinde bulundurulmakta aşıyı yaptırmak isteyen ailelerin çocukları aşılanmaktadır.

  Çocukların büyüme ve gelişmesini belirleyen en önemli faktör olan beslenme çocuk muayenelerinde mutlaka ele alınmaktadır. Polikliniğimizde bebeğin doğumundan itibaren anne sütü ile beslenmesi konusunda deneyimli çocuk doktoru ve hemşireler tarafından danışmanlık verilmekte, akabinde aylık muayeneleri sırasında çocuk doktoru ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi konusunda anneye ve bebeğe destek olmakta, 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı beslenmeye geçme konusunda rehberlik etmektedir. Beslenme problemleri büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelir. Beslenme problemi olan çocukların büyüme süreçleri yakından takip edilmekte aileye çocuğun beslenmesi konusunda nasıl davranacakları anlatılmaktadır.
   
  Çocukluk yaş grubunda en sık enfeksiyon hastalıkları görülmektedir. Enfeksiyon hastalıkları içinde en sık çocukları hastalıklandıran üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, mide/bağırsak sistemi enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu tabloların erken tanısı ve doğru tedavisi hayat kurtarıcıdır. Kliniğimizde bu tarz enfeksiyon hastalıkları ile gelen hastalıkların tanısı ve tedavisi yapılmaktadır. Sık enfeksiyon geçiren çocukların altta yatan kolaylaştırıcı bir hastalığı olup olmadığının araştırılması ve enfeksiyon hastalıklarının azaltılmasına yönelik beslenme ve enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda sağlık eğitimi verilmektedir.

   Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

  Aksaray Üğniversitesi EAH  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinde,  alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

  Hayatın ilk 28 günlük süreci “yenidoğan” olarak tanımlanmaktadır. Her doğum doğum salonunda bir çocuk doktoru eşliğinde gerçekleşmektedir. Çocuk doktoru bebeği ısıtıcı altında bebeğin ilk değerlendirmesini yapar. Solunum ve dolaşım problemi olmayan bebeklere antibiyotikli göz damlası, K vitamini ve Hepatit B aşısının ilk dozu yapılır. Doğumdan sonraki en kısa zamanda bebek anneye kavuşturularak anne memesine konur. Solunum ve dolaşım problemi olan bebekler Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınarak tedavisine başlanır. 

  Hastanemiz bünyesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 3. düzey olup, serviste 34 kuvöz ve 3 adet izolasyon odası kuvöz olmak üzere 10 bebeğimize bakım hizmeti verilebilmektedir. 23-24'üncü gebelik haftasından itibaren ileri prematüre ve çok düşük doğum ağırlıklı bebekler başta olmak üzere yüksek risk taşıyan bebeklere tüm imkanlar kullanılarak sağlık hizmeti sağlanmaktadır. Solunum desteği gerektiren durumlarda, doğum anını takiben, ventilatörlü transport kuvöz desteğinde ünitemize alınan bebek gerekli ventilasyon desteği, uygun ventilasyon cihazlarıyla sağlanmaktadır. Özellikle prematüritesine bağlı gelişen sürfaktan eksikliğine yönelik tedaviler ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonların takibi ve tedavisi uygulanmaktadır.Parenteral nütrisyon uygulamaları, santral kateter uygulamaları, toraks tüpü takılması, yenidoğan kalp hastalıkları değerlendirmesi için ekokardiyografi yapılması, retinopati takibi için ROP muayeneleri, exchange transfüzyon uygulaması , fototerapi tedavisi bu tedaviler arasında yer almaktadır. Özellikle ileri prematüre bebeklerde sık rastlanan patent duktus artriosuza yönelik medikal tedaviler yanında, bugüne kadar 4 bebeğimize yatak başı açık cerrahi duktus ligasyonu yapılarak sağlığına kavuşmaları sağlanmıştır.Metabolik hastalıklar yönünden taramaların yanında, genetik hastalıklar ve sendromik hastalık düşünülen bebeklerin tanılarına yönelik ileri değerlendirmeler yapılmaktadır.

  Yenidoğan ünitemizde anne sütü en değerli besin olup, her koşulda bebeğin beslenmesine yönelik bebek dostu hastane koşulları sağlanarak, anne ve bebek ten tene temasına ve kanguru bakımına önem verilmekte, anne bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanmaktadır.

  Pediatrik Nefrolojisi

  Nefroloji&Romatoloji olarak poliklinikte izlenen hastalar;
  -İdrar yolu enfeksiyonları
  -Üriner sistem anomalileri (UP darlık, hidronefroz; VUR vs)
  -Kistik böbrek hastalıkları
  -Çocukluk çağı hipertansiyonu
  -İşeme bozuklukları (gündüz ve gece idrar kaçırma)
  -Renal tubuler hastalıklar
  -Hematüri, proteinüri
  -Nefrotik Sendrom

  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

  28 gün süren yenidoğan döneminin bitiminden 18 yaşa kadar çocuklar; vücut yapısı, işleyişi ve hastalıkları bakımından yetişkinlere oranla oldukça büyük farklılıklara sahiptir. Bu nedenle yoğun bakım ve tedavi gerektiren durumlarda yetişkin yoğun bakımları, çocukların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalır. Bu amaçla geliştirilen çocuk yoğun bakım üniteleri, bebekliğin ve çocukluğun her döneminde acil vakaların tedavi ve kontrolüne yönelik ekipmanlarla donatılır. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde çocuk hastalıkları alanında uzmanlaşan hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık personelleri tarafından oluşturulan multidisipliner ekipler görev alır.

  Yaşam bulguları risk altında olan çocuklar, çocuk yoğun bakım ünitelerinde 24 saat kesintisiz olarak izlenir. Pediyatrik hastalıkların yoğun bakım gerektiren tanı ve tedavileri, uzman hekimler tarafından en uygun teknik donanım ile gerçekleştirilir. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde, röntgen cihazıyla hastaların x-ray görüntülemeleri ünite içerisinde ve yatak başında yapılabilir. Gerektiğinde mobil ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazlarıyla da ileri tetkikler gerçekleştirilebilir. Çocuk yoğun bakım uzman ekibi,  7 gün 24 saat medikal hizmetten çok daha fazlasını içeren ilgi, deneyim ve bağlılıkla çocuk yaş grubu içindeki hastaların yoğun bakım süreçlerini üstlenir.


DOÇ.DR. 
CENGİZHAN KILIÇASLAN
DR. ÖĞR.Ü. MEHMET SEMİH DEMİRTAŞ

UZM. DR. MURAT KILIÇASLAN
UZM.DR. ESMA CANSU MUTLU
UZM.DR. HİLAL EDA KORKMAZ
UZM.DR.SEVİLAY TABUROĞLU
UZM.DR. NADİRE ŞAHİN ÖZÇELİK
UZM.DR. HÜSEYİN SAMET ÖZÇELİK
UZM.DR .ÇAĞLA SU ESATOĞLU
UZM.DR. SEBAHATTİN MEMİŞ
UZM.DR. EBUBEKİR AKYÜZ
UZM.DR. GİZEM SORKULU MEMİŞ
UZM.DR.SAFİYE GÖZÜBÜYÜK ARIK
UZM.DR. AMİNE YAVUZ DÖNMEZ

UZM.DR. YAKUP KÖYLÜ
UZM.DR. EMİNE ÖZDEMİR KAÇER
UZM.DR. MİRAÇ ÜNLÜ