Ekipler ve Görev Tanımları
25 Mayıs 2023

YD.YD.04 BEBEK DOSTU EMZİRME VE ANNE SÜTÜ KOMİSYONU ve GÖREV TANIMLARI.docx
TY.YD.01 BİNA TURU EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
TA.YD.01TIBBİ KAYITLARIN EKSİKSİZ TUTULMASI VE SAKLANMASINA YÖNELİK SORUMLULUKLAR VE SORUMLULAR.docx
SÇ.YD.05 ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
RY.YD.07 RİSK YÖNETİMİ KURULU.docx
RG.YD.04 RADYASYON EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
RG.YD.03TEHLİKE DURUMU VE OLAĞANDIŞI DORUMLARIN YÖNETİMİ VE EKİBİ.docx
PB.YD.07PALYATİF BAKIM EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
ON.YD.01 ORGAN VE DOKU NAKLİ KOMİTESİ.docx
LABORATUVAR SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU.docx
KY.YD.10 ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ İSİM LİSTESİ VE GÖREV TANIMI.docx
KY.YD.08 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI.docx
KY.YD.02KALİTE YÖNETİM SİSTEM YAPISI.docx
KY.YD.05HİZMET KALİTE STANDARTLARI BÖLÜM SORUMLULARI.docx
KY.YD.06 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
KY.YD.07 EĞİTİM KOMİTESİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
KV.YD.01 VERİMLİLİĞİN İZLENMESİ VE İZLENMESİNE YÖNELİK SORUMLULAR VE SORUMLULUKLARI.docx
KU.YD.04 KLİNİK GÖSTERGE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ ÜYELERİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
KBRN.YD.01 TURUNCU KOD EKİBİ.docx
İY.YD.05.AKILCI İLAÇ EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
İY.YD.04 .İLAÇ YÖNETİM SORUMLU EKİBİ.docx
İO.YD.01 İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM DEĞERLENDİRME EKİBİ.docx
HD.YD.10 ANKET SORUMLULARI VE GÖREV TANIMLARI.docx
HD.YD.09 HASTA-HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ.docx
EN.YD.01.ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI.docx
EN.YD.02.ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI.docx
Gİ.YD.01 GÖSTERGELER VE SORUMLULARI.docx
HB.YD.07 NÜTRİSYON EKİBİ GÖREV TANIMI.docx
BG.YD.11 BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ VE GÖREV TANIMI.docx