Nefroloji
26 Şubat 2024

NEFROLOJİ HİZMETLERİ

Nefroloji Bölümü; böbrek hastalıkları, hipertansiyon, sıvı ve elektrolit dengesizliklerin tanı ve tedavisi üzerine özelleşmiştir.

Uygulanan tedaviler; ilaç, diyaliz tedavisi,  (transplantasyon) böbrek nakli hazırlık ve nakil sonrası hastaların izlemini içeren geniş bir yelpazededir.

 

Poliklinik Hizmetleri
Poliklinikte, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, diyabet ya da hipertansiyon gibi böbrek hastalığına yakalanma riskinin arttığı durumlarda koruyucu hekimlik uygulaması, son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve izlemi hizmetleri veriliyor. Ayrıca son dönem böbrek yetmezliği tanısı alan hastalar, böbrek nakli yönünden değerlendiriliyor. 


Yoğun Bakım ve Yataklı Servis Hizmeti

Özellikle yoğun bakım hastalarının yüksek risk grubunu oluşturan akut böbrek yetmezliği gelişen olgular başta olmak üzere gerekli olan hastalara destek tedavisinin yanı sıra hemodiyaliz, hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon, devamlı venövenöz hemofiltrasyon uygulanır. Klinikte gerekli olduğunda hemoperfüzyon ve plazmaferez tedavileri de kullanılabilirken, periton diyalizi hizmeti de verilebilir.


Diyaliz Tedavisi
Diyaliz tedavisi akut veya kronik olarak uygulanabilir. Akut diyalizde hemodiyaliz, periton diyalizi veya yavaş, sürekli yöntemler yapılabilir. Kronik diyaliz tedavisinde ise hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanabilir. Kronik hemodiyaliz tedavisi hastanın kalan böbrek fonksiyonlarına ve diyetle aldığı protein miktarına bağlı olmak üzere haftada 2-3 kez 4-6 saat süre ile tatbik edilir.

En yaygın kronik periton diyalizi yöntemi SAPD’dir. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi, periton boşluğuna doldurulan diyalizatın birkaç saatlik bir dengelenme süresinden sonra, yenisi ile değiştirildiği basit bir yöntemdir. Genellikle günde dört kez yapılan işlem, hasta tarafından ve hastane dışında gerçekleştirildiği için, SAPD tedavisinin başarısı da eğitimi de alt yapının yeterliliğine bağlıdır.


Pediatrik Nefrolojisi

Nefroloji polikliniğinde izlenen hastalar;
-İdrar yolu enfeksiyonları
-Üriner sistem anomalileri (UP darlık, hidronefroz; VUR vs)
-Kistik böbrek hastalıkları
-Çocukluk çağı hipertansiyonu
-İşeme bozuklukları (gündüz ve gece idrar kaçırma)
-Renal tubuler hastalıklar
-Hematüri, proteinüri
-Nefrotik Sendrom

Nefroloji polikliniğimiz A blokta 1. Katta yetişkin Nefroloji polikliniğimiz mevcuttur. B blok zemin katta da çocuk Nefroloji polikliniğimiz bulunmaktadırA blok 3 .katta 6 yataklı  dahiliye kliniği içerisinde  mevcuttur.


Uzm. Dr. Esra Nagehan ÖNDER