Yatış, sevk ve taburcu işlemleri nasıl yapılır?
16 Ağustos 2022

Yatış, sevk ve taburcu işlemleri nasıl yapılır?

Güncellenme Tarihi  11.08.2022 

Poliklinik ve Acilden Yatış

 *Hastanın poliklinikten yataklı tedavisine karar verilirse hekim hastanın yatışını bilgi yönetim sistemi üzerinden yapar. Hasta kimliği ile kimlik doğrulaması yapılarak yatışı kabul ettiğine dair imzası alınarak, yatış formu ile birlikte yatışı yapılan kliniğe giderek ilgili klinik sekreterine müracaat eder. Yatışı yapılan her hastamıza kimlik tanımlayıcı bileklik takılmaktadır, lütfen hastanede yattığınız sürece bilekliğinizi çıkarmayınız.
* Yurtdışı sigortalı hastalarımızın yatış işlemleri ‘yurtdışı kayıt birimi’ tarafından takip edilmektedir.
* Acil servisten birimlere yatışlar ilgili branşlardan konsültasyon istenerek, konsültan hekimince yatış kararı verilmesi durumunda ilgili kliniğe yatışı yapılır. Acil servisten yapılan yatışlarda acil personeli kliniğe kadar hastaya refakat eder.
*Kimlik doğrulaması her alanda yeniden yapılmaktadır.

Yataklı kliniklerimizin işleyişi

• Hastanemize yatışı yapılan hastalar beraberlerinde terlik, pijama, bardak ve isteğe göre çatal, kaşık, tabak, peçete, diş fırçası vb. Kişisel eşyalarını getirebilirler.
• Hastalarımız için gerekli olan çarşaf, yastık, battaniye gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Refakatçiler bu tür malzemeleri kendilerinin temin etmesi gerekmektedir. Lütfen Talep etmeyiniz.
• Hastanın tüm tetkikleri, hastanemiz personeli tarafından takip edilir ve dosyasında arşivlenir. Hasta yakınlarının sonuç takip etmeleri gerekmemektedir. Ayrıca tahlil ve tetkik sonuçlarının asılları hasta ve yakınlarına verilmemektedir. Tüm işlemlere kendi
E-Nabız sisteminizden ulaşabilirsiniz.
• Hastanın eğer yakını yoksa kıymetli eşyaları klinikçe teslim alınarak gerekli idari işlemler yapılır. Hasta ve/veya hasta yakınına eşyaların iadesi tutanakla yapılır.

Sevk işlemleri

*Herhangi bir nedenle başka bir kuruma hastanız sevk edilecekse, hekim tarafından hastanın sevk formu düzenlenir, kaşe imza yapıldıktan sonra hasta 112 aracılığı ile ilgili hastane ile görüşülerek sevk işlemi gerçekleştirilir.
*Yatarak ve ayaktan tetkik ve tedavi hizmeti alan tüm hastalar için aynı işlemler uygulanır.
Hastanemizde yapılamayan ileri tetkik ve tedavi için hastanın durumuna göre hasta sevk edilir.

Hasta taburcu işlemleri

*Taburculuğuna karar verilen hasta ve/veya hasta yakınıyla gerekli bilgilendirmeler yapılarak klinik sekreterine yönlendirilir. Hasta taburcu olurken yapılan bütün işlemlerin özeti olan epikriz raporunun bir nüshası hastaya mutlaka verilir. Lütfen taburcu olurken epikriz belgenizi (hasta çıkış özeti) almayı unutmayınız.
*Hasta ve/veya yakınına hastaneden ayrılmadan diyeti, egzersizi, ilaçları vb. İle ilgili bilgi önce verilir. Taburcu işlemleri bittikten sonra hastaya işlemlerin bittiğine dair bilgi verilir. Taburcu olan hastanın kimlik tanımlayıcı bilekliği çıkartılır.
*Sosyal güvencesi olmayan ücretli hastaların ödemesi hasta çıkış işlemleri sırasında gerçekleştirilir
.