Çocuk Ziyaretçi Bilgilendirme Ve Rıza Belgesi
16 Ağustos 2022

 

AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇOCUK ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

KOD

HD.YD.04

YAY. TRH.

 

REV. TRH.

MART2020

REV.NO

00

SAYFA.NO

1/1

 

 


Sağlık hizmeti ilişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma Kurulu’nun 18.07.2017 tarih ve 80962070.020-1262 sayılı makam onayı ile 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında sağlık kurum/kuruluşlarında kardeş ve çocuk ziyaretçi kabulü ile ilgili kriterler değerlendirilmiş, ulusal ve uluslar arası literatür verileri esas alınarak kabul ilke ve kriterleri belirlenmiştir.

 

Hastanemizde de belirlenen kardeş ve çocuk ziyaretçiler, en az bir yetişkin refakatinde, her gün /veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi veya enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

 

Ziyaretçiler için ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasında sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören aşağıdaki form çocuk ziyaretçiler için doldurulur. Bu form önceden planlanan çocuk ziyaretçiler için ebeveyne verilerek doldurulmuş halde hasta ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyaretine getirildiğinde servis sorumlu hemşiresi tarafından teslim alınarak ziyarete izin verilir veya bir görevli (hemşire veya doktor) tarafından ziyaret öncesinde form doldurularak ziyarete izin verilebilir.

 

Çocuk Ziyaretçinin Adı Soyadı:

 

Ziyaret Edeceği Hastanın Adı/Soyadı/Yakınlığı

 

Çocuk Ziyaretçinin

EVET

HAYIR

Son dört hafta içinde döküntülü bir hastalık/temas öyküsü,
bulaşıcı olduğu bilinen bir hastalık (suçiçeği, İnfluenza vb) var mı?

Viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı,
öksürük..vs) var mı?

İshal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti var mı?

Girişte el hijyeni sağlandı mı?

İzolasyondaki hasta ziyaret edilecekse,
izolasyonun kategorisine göre ele alınması gereken önlemlere uyuldu mu?

<16 yaş ise ziyaret süresince eşlik edecek ebeveyn ya da erişkinler var mı?


Formu Dolduran Kişi Ad Soyad/İmza

 

 

Ziyarete izin veren sağlık çalışanı (Hemşire veya Doktor) Ad- Soyadı/İmza: