Değerlerimiz
26 Şubat 2018Değerlerimiz.!

» Etkinlik(Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi sunmak)
» Etkililik(
Kısaca gerçekleşebilecek olan ile gerçekleşen arasındaki veriler karşılaştırılır)
» Verimlilik(
Ölçütlere ne kadar yaklaşabildiğinin kapsamlı bir ölçüsüdür)
» Hasta Güvenliği(
 Hastaya gereksiz zarar verme veya hastanın olası zarar görme durumundan uzak olması anlamına gelmektedir)
» Çalışan  güvenliği(
Sağlık hizmeti sunumunda sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçlere karşı, alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarıdır.)