6.Radyasyon Ekibi ve Görev Tanımları
04 Mart 2020


RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ VE GÖREV TANIMLARI

·    Ekip, Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun ve diğer ilgili kuruluşların (Sağlık Bakanlığı gibi) yayınlamış oldukları radyasyondan korunma ve güvenliği mevzuatını inceleyip, yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm hususları yürürlüğe koymak üzere ayrıntısıyla planlayıp; tanı, tedavi ve araştırma amaçlarıyla radyasyonla çalışılan her bölüm için bir organizasyon şeması oluşturup uygulanmasını sağlamalıdır. 
·      Ekip, her toplantıda yürürlükteki radyasyondan korunma ve güvenliği programları dahilinde alınan kişisel ve kollektif dozları değerlendirmesi ve personelin bu değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması, iyileştirme gerektiren uygulamalara dönük tavsiyeleri belirlemelidir.

·        Ekip, radyasyonla çalışan kişilerin eğitim ve deneyimi ile ilgili olarak yeterlilik değerlendirmeleri yaparak gereken bilgi aktarımını sağlamak üzere eğitim programlarını oluşturmalı ve gereksinimlere göre yenilemelidir.

·        Ekip, radyasyon korunması görevlisi/görevlilerinin tuttukları kayıtlar ve hazırladıkları raporlara göre; personel radyasyon dozlarını, radyasyon ölçüm taramaları (survey) sonuçlarını, kontaminasyon olaylarını, radyoaktif atık kayıtlarını, kalite kontrol kayıtlarını, bakım onarım kayıtlarını, eğitim programlarını incelemeli ve değerlendirmelidir.

·        Ekipten onay almadan radyasyon içeren hiçbir çalışma başlatılmamalıdır.

 

GÖREVİ

ADI/SOYADI

İMZA

Başhekim Yardımcısı

Dr. Emine Özlem DOĞU

 

 

Radyoloji Uzmanı

 

Dr.Öğr.Gör. Ender ALKAN

 

 

Radyoloji Uzmanı

Uzm.Dr. Mehmet Fatih BÖRKSÖZ

 

 

Röntgen Teknisyeni

Ergün KOÇAK

 

 

Müdür Yrd.

Bilal GÜLER

 

 

İş Güvenliği Uzmanı

 

İrfan ALTAN

 

İş Yeri Hekimi

Dr.Nuh Mehmet İNCE

 

 

Kalite Yönetim Direktörü

Fatma AKÇAY

 

 

Radyasyon Ekibi ve Görev Tanımları dokümanını indirmek için tıklayın