HASTANEMİZDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELLERİNE NÜTRİSYON (Besin Desteği) EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
07 Kasım 2022

Sağlık çalışanlarının, mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması , sağlıkta kalite standartlarına uygun çalışılması amacıyla Hastanemizdeki tüm sağlık çalışanlarımıza Zerrin ATASOY tarafından  Nütrisyon (Besin Desteği) Eğitimi verilmiştir. 
    Verilen Nütrisyon Eğitiminde özellikle aşağıdaki konulara değinilmiştir.
Malnütrisyon nedir? Malnütrisyon tespiti nasıl yapılır? Hasta için önemi nedir?
    Özellikle onkoloji, palyatif bakım , yoğun bakımlar, nöroloji ve geriatri gibi kendi kendine beslenemeyen ya da yatersiz beslenen hasta gruplarında gereken beslenme ihtiyacı ve hastaya uygun beslenme tedavisinin algoritma ile en uygun beslenme yolu seçimi yapılır.
   Oral ve tüp ile beslenme  tedavisi nasıl ve hangi durumlarda tercih edilmeli?
   Oral (Ağız) yoluyla beslenme tedavisi alan hastalarda nelere dikkat edilmeli ?
   Tüple beslenen hastalarda hemşirelik yaklaşımı nasıl olmalı, nelere dikkat edilmesi, stoma bakımı, nazogastrik tüp bakımı ve eğitimi.
   Enteral (Tüple) Nütrisyon tedavisinde Hastanın ilaç uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Beslenme tüp tıkanıklarında hangi çözümler yapılır?
  Nazogatrik (Burun –yutak –özefagustan sokulan ) tüp ile beslenme tedavisi alan hastalarda tüp bakımı nasıl olmalı? Tüple beslenen hastanın evde bakımı ve takibi.
  Tüple beslenen hastalarda en sık sorulan kusma, bulantı, ishal, kabızlık, aspirasyon pnömonisi gibi sorunlarda nasıl yaklaşılmalı ve neler yapılmalı?
   Beslenme ürünlerinin saklanması ve hastaya uygulama yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar.
  Beslenme tedavisi yolculuğundaki hasta ve yakınlarının güvenle beslenmesi için multidisipliner yaklaşımın önemine değinilen eğitim verilmiştir.

  • WhatsApp Image 2022-11-07 at 10.42.20.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-07 at 10.42.20 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-11-07 at 10.42.20 (2).jpeg