T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ruhsal hastalıkların yarısı ergenlik döneminde başlamaktadır

Güncelleme Tarihi: 11/01/2019

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Telli Kıraç Kuru; 

“Ruhsal hastalıkların yarısı ergenlik döneminde başlamaktadır”

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Telli Kıraç Kuru; 10 Ekim günü ve içinde bulunduğu haftanın Ruh Sağlığı haftası olarak kutlandığını, hafta boyunca ruh sağlığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve çözüm üretici politikalar oluşturmak amacıyla farklı etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

2018 yılının ise “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” nın konu edildiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Telli Kıraç Kuru; “Türkiye olarak genç bir toplum olduğumuz için gençlerin ruh sağlığı bizim için önemli bir konu haline gelmektedir. Gençlik dönemi, hem biyolojik hem sosyal açıdan tam bir değişim fırtınasının yaşandığı dönemdir. Biyolojik değişimlerin yanı sıra; genç, kendisine bir gelecek çizmek, aileden ayrılmak ve toplumun beklentileriyle karşılaşmak gibi zor görevlerin üstesinden gelmek zorunda kalmaktadır. Özellikle, gelişen teknoloji ve sosyal ağlar da gençler ile bir önceki nesil arasında oldukça farklı bir dünya algısı oluşturmakta bu da gençlerin yardım arayışlarına cevap verirken çoğu kez ebeveynlerin ve toplumun gözünden kaçmaktadır” dedi.

“Ruhsal hastalıkların yarısı ergenlik döneminde başlamaktadır”

Uzman Dr. Kuru; “Gelişen teknoloji ve sosyal ağlar da gençler ile bir önceki nesil arasında oldukça farklı bir dünya algısı meydana getirmekte, bu durum gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemekte ve çeşitli ruhsal hastalıklara neden olmaktadır. Gençlerin değişimle başa çıkarken yaşadığı bocalamalarla birlikte ruhsal hastalıkların neredeyse yarısı ergenlik döneminde başlamaktadır.

Depresyon, anksiyete bozukluğu, yeme bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, alkol ve madde kullanımı, saldırganlık güvenli olmayan davranışlar, riskli sürücülük gençlerin son yıllarda  karşılaştığı en önemli problemlerdir”.

“Gençlerin danışmanlık ve yardım almaları desteklenmelidir”

 Ruhsal hastalıkları engellemekte ve gençlik problemleriyle başa çıkmada, hem toplumsal hem de ailesel düzeyde ruhsal hastalıkların belirtileri yönünde girişimlerde bulunmanın ve gelecek nesillerin gerektiğinde yardım almalarının çok önemli olduğunu söyleyen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Telli Kıraç Kuru; “Gençleri etkileyecek ruhsal hastalıkların tanınması için hem toplumun hem de ailenin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Öğretmenler, ebeveynler ve yerel yönetimlerin, gençlerin yaşam becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaları; üreticiliklerini artıracak, potansiyellerini geliştirecek spor ve sanat faaliyetlerine yönlendirmeleri de psikolojik dayanıklılığı artırarak gençlerin ruh sağlığına katkıda bulunacaktır. Gençler, baş etmede zorlandıkları konularda destekleneceklerinden emin oldukları kişilere ve yerlere müracaat etmeli, yardım almaktan çekinmemelidirler. Gençlerin yeterli yardımı alabilmeleri için okul, hastane, yerel yönetimler ve gençlik merkezlerinden danışmanlık ve yardım almaları desteklenmeli, yardım kanalları tanıtılmalıdır” dedi.