Göğüs Cerrahisi
26 Şubat 2024


GÖĞÜS CERRAHİ HİZMETLERİ

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Bölümü; vücudun hayati organlarının bulunduğu göğüs kafesi içindeki kalp ve ana damarların dışındaki tüm organlardaki hastalıkların tanısının konulup cerrahi tedavisinin yapıldığı önemli bir bölümdür. Hastanemiz  Göğüs Cerrahisi Bölümü; akciğer kanseri, akciğer zarı, akciğer sönmesi, göğüs duvarı, yemek borusu, nefes borusu, mediasten, diyafram hastalıkları ve aşırı terlemenin cerrahi tedavisi gibi konularda tecrübeli akademik kadrosu, modern tanı ve tedavi uygulamaları ile hizmet vermektedir. 

Göğüs kafesinin içindeki hayati organlarda meydana gelen hastalıklarda kapsamlı bir tanı ve tedavi süreci çok önemlidir. Bu nedenle Göğüs Cerrahisi uzmanları diğer bölüm uzmanları ile multidisipliner bir tedavi yaklaşımı uygulamaktadır. 

Göğüs Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Göğüs cerrahisinin çalışma alanına giren çok sayıda hastalık bulunmaktadır. Akciğer başta olmak üzere onu çevreleyen organların doğumsal veya işlevsel birçok göğüs cerrahi hastalıkları vardır. Bunlardan bazıları;

Akciğer kanserleri

Göğüs duvarı kanserleri

Trekea tümörleri

Akciğerin su toplaması

Akciğer zarı iltihapları

Akciğer delinmesi

Mediasten tümörleri

Yemek borusu hastalıkları

Akciğer tüberkülozları

Akciğer mantarları

Amfizem

Kronik akciğer hastalıkları (KOAH)

Toraks (göğüs kafesi) travmaları

Hiperhidroz (Aşırı terleme)

Doğumsal göğüs kafesi hastalıkları sayılabilir.

Göğüs cerrahi teşhis ve tedavi yöntemleri çeşitlidir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle bunlar çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Göğüs cerrahi sahası içerisinde bulunan göğüs kafesi, akciğer, soluk borusu, yemek borusu gibi organların hastalıklarının tedavisi için doğru teşhis önemlidir. Teşhis için ise birçok tahlil ve tetkikler uygulanır. Bu bölüm hastalıklarının teşhisi için kan ve idrar tahlilleri, görüntüleme işlemleri (MR, ultrason, akciğer filmi, tomografi), biyopsi gibi teşhise yardımcı olacak yöntemler kullanılarak hastalıklar teşhis edilir. Yapılan bu tahlil ve tetkikler neticesinde yapılacak tedavi ve cerrahi yöntemler değerlendirilir. Göğüs cerrahisi bölümünde ilaçla tedavinin yanında genellikle cerrahi yöntemler kullanılır. Bunlar hastalığın ilgili organına yönelik cerrahi tedavi işlemlerdir. Ameliyatların büyük bir bölümü robotik ve minimal invazif cerrahi teknikleri kullanılarak yapılır.

Bu cerrahi işlemlerden bazıları;

Akciğer ameliyatları

Soluk borusu ameliyatları

Yemek borusu ameliyatları

Mediasten ameliyatları

Akciğer hacmi küçültme ameliyatları.

Trakeal stend uygulamaları.

VATS (Videotorakoskopi) yöntemleri

Göğüs kafesi ameliyatlarıdır. Bunlar dışında da hastanın durumuna bağlı olarak çeşitli cerrahi işlemler uygulanabilir.

Akciğer, soluk borusu, yemek borusu, mediasten tümör hücrelerinin çıkarılması, yemek borusu darlıkları için stend uygulaması ile tedavi edilmesi, doğuştan veya sonrasından travma nedeni ile oluşan göğüs kafesi sorunlarının NUSS tekniği ile tedavisi, akciğer tüberkülozlarında enfekte akciğer yüzeyinin çıkarılması ile tedavi edilmesi, amfizem hastalarında hacim küçültme ameliyatlarının yapılması, hiperhidroz (aşırı terleme) hastalıklarının EPS yöntemi ile tedavisi, akciğer delinmelerine yönelik ameliyatlar ile acil toraks yaralanmaları müdahaleleri yapılmaktadır.

Göğüs cerrahisinde teşhis ve tedavi için çok sayıda teknik kullanılır:

Bronkoskopi: Fleksibl bronkoskopi ve rijit bronskopi olarak bronş sistemi ve trake içerisindeki rahatsızlıklar ve tümörlerin teşhisi ve tedavisi için yapılır.

Medianoskopi: Akciğer ve lenf bezlerine yönelik tümörlerin teşhisi ve tümörlerin evrelenmesi için yapılır.

Torakotomi: Göğüs kafesinin açılması.

Lobektomi: Hastalık olan bölgenin bir kısmının çıkarılması.

Pnömonektomi: Bir taraf akciğerin tümör temizlenmesi için çıkartılması işlemidir.

Göğüs cerrahi alanında yapılan ameliyatların büyük bir bölümü artık kapalı ameliyat tekniği ile yapılmaktadır. Artık açık ameliyatlar oldukça az tercih edilmektedir. VATS (Videotorakoskopik) yöntemi ile açık ameliyatlar yerini video yardımlı bu ameliyatlara bırakmıştır. Bu yöntemler sayesinde hastaların iyileşme süresinin kısalması, kesi yerlerinin az olması, daha erken taburcu olması gibi birçok avantaj söz konusu olmuştur.

Vücudumuzun en önemli organlarından bir olan akciğerlerin sağlığı hayati öneme sahiptir. Özellikle son yıllarda artan kanser vakaları içerisinde akciğer kanserleri bütün kanser vakalarının en başında gelmektedir. Akciğer kanserlerinde erken teşhis tedavi şansını doğrudan etkileyen en önemli etmendir. Zamanında teşhis edilmiş bu kanserlerde tedavi şansı her geçen gün gelişen ilaç ve teknolojiler sayesinde olumlu iyileşmeler getirmiştir. Bu Akciğer ve akciğere bağlı akciğer zarı kanser vakalarındaki artışta genetik yatkınlık etmen olmakla beraber en büyük nedeni sigara kullanımının fazla olmasıdır. Ülkemizde hastanelerin en yoğun polikliniklerinden birisi olan göğüs hastalıkları bölümü hastalarının büyük bölümü sigara ve sigaraya bağlı kronik akciğer yetmezliği olan hastalar oluşturmaktadır. Akciğer sağlığının korunması adına neden her ne olur ise olsun bu nedenlerin ortadan kaldırılması, olası akciğer hastalıklara karşı erken teşhis için göğüs hastalıkları bölümlerinden belli periyotlarda kontrollerin yapılması ihmal edilmemelidir.

 

 

Göğüs Cerrahi Polikliniğimiz A blok 1.Katta bulunmaktadır. A blok 2.katta 9 yataklı kliniğimiz ile hizmetinizdeyiz.

 

Dr. Öğr. Ü. MEHMET ALİ  ERYAZĞAN

Uzm. Dr MÜSLÜM GÖKHAN  BASKAN