T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

13.Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

         ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI

  • Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde çalışanların görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapmak,
  • Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmelidir,
  • Görüşler her ay değerlendirilir.
  • Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağlar ,
  • Çalışanların görüşleri değerlendirilmelidir. Değerlendirmede; kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalıdır.

GÖREVİ

ADI /SOYADI

İMZA

Başhekim Yrd.

Dr. Murat ÖZCAN


İdari ve Mali İşler Müdürü

Bülent BEKMEZCİ

Destek ve KaliteHizmetleri Mdr.

Fatih BUDAK

Bakım Hizmetleri Mdr.


Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Yılmaz ŞAHİN

Kalite Yönetim Direktörü

Fatma AKÇAY

 


*Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi Dokümanını indirmek için tıklayın