T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4.Eğitim Komitesi Görev ve Tanımları

Güncelleme Tarihi: 04/03/2020

                                      EĞİTİM KOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI 

GÖREVLİ

GÖREV TANIMI

İMZA

Emine Özlem DOĞU (Bşk.Yrd.)

- Komite Başkanı

 

 

Prof.Dr.Ayşegül ERTAŞKIN

--Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Bülent BEKMEZCİ

(İdari ve Mali İşler Müdürü)

- Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı eğitim salonunun düzenlenmesi ve eğitim için gerekli eğitim malzemelerinin temini.

 

 

(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

- Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitim faaliyetleri planlanması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusunda eğitim birimi ile koordineli çalışır.

 

Fatih BUDAK

(Destek ve KaliteHizmetleri Müdürü)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Fatma AKÇAY

(Kalite Direktörü)

-Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Uzm. Dr. Cemal ÇİÇEK

(Mikrobiyoloji Uzm.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hasta-çalışan güvenliği)belirlemelidir.

 

Feray ŞEKER BÖRKSÜZ

(Eğitim Hemşiresi)

Pınar YAPILCAN

(Eğitim Hemşiresi)

- Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitim faaliyetleri planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Yılmaz ŞAHİN

(Sosyal Hizmet Uzmanı)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

İdris EREN

(Hasta Hakları Birim Sorumlusu)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Harun KILIÇ

(Psikolog)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Özgül DEMİR

(Eczacı)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (ilaç yönetimi)belirlemelidir.

 

İrfan ALTAN

(İş Sağlığı-Güvenliği Uzm.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (çalışanlara yönelik)belirlemelidir.

 

Dr.Nuh Mehmet İNCE (işy.Hek.)

Seval YEŞİLDAĞ (İşy.Hem.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (çalışanlara yönelik)belirlemelidir.

 

Öznur ÇALIŞKAN

(Bebek Dostu Hemşiresi)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Belgin KILIÇ

(Enfeksiyon Sorumlu Hemş.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Hatice Bilen İPEK

(Diyabet Hemşiresi)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Mevlana Cemalettin ERDOĞAN(Bilgi İşlem Sorumlusu)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Serpil BAŞ (Hemovijilans Sorumlusu)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Tayfun KARADUMAN

(Biyomedikal Birim Sorumlusu)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 (YILDA EN AZ 3 AYDA BİR TOPLANARAK YAPILAN EĞİTİMLER DEĞERLENDİRİLİR.)                                                               

  Komite Görev Alanı:

•Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

 (Sağlıkta kalite standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler,Uyum eğitimleri,Hastalara yönelik eğitimleri)

•Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

• Eğitim Komitesi Görev ve Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın