4.Eğitim Komitesi Görev ve Tanımları
04 Mart 2020

                                      EĞİTİM KOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI 

GÖREVLİ

GÖREV TANIMI

İMZA

Emine Özlem DOĞU (Bşk.Yrd.)

- Komite Başkanı

 

 

Prof.Dr.Ayşegül ERTAŞKIN

--Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Bülent BEKMEZCİ

(İdari ve Mali İşler Müdürü)

- Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı eğitim salonunun düzenlenmesi ve eğitim için gerekli eğitim malzemelerinin temini.

 

 

(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

- Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitim faaliyetleri planlanması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusunda eğitim birimi ile koordineli çalışır.

 

Fatih BUDAK

(Destek ve KaliteHizmetleri Müdürü)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Fatma AKÇAY

(Kalite Direktörü)

-Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Uzm. Dr. Cemal ÇİÇEK

(Mikrobiyoloji Uzm.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hasta-çalışan güvenliği)belirlemelidir.

 

Feray ŞEKER BÖRKSÜZ

(Eğitim Hemşiresi)

Pınar YAPILCAN

(Eğitim Hemşiresi)

- Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitim faaliyetleri planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Yılmaz ŞAHİN

(Sosyal Hizmet Uzmanı)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

İdris EREN

(Hasta Hakları Birim Sorumlusu)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Harun KILIÇ

(Psikolog)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Özgül DEMİR

(Eczacı)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (ilaç yönetimi)belirlemelidir.

 

İrfan ALTAN

(İş Sağlığı-Güvenliği Uzm.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (çalışanlara yönelik)belirlemelidir.

 

Dr.Nuh Mehmet İNCE (işy.Hek.)

Seval YEŞİLDAĞ (İşy.Hem.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (çalışanlara yönelik)belirlemelidir.

 

Öznur ÇALIŞKAN

(Bebek Dostu Hemşiresi)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Belgin KILIÇ

(Enfeksiyon Sorumlu Hemş.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Hatice Bilen İPEK

(Diyabet Hemşiresi)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Mevlana Cemalettin ERDOĞAN(Bilgi İşlem Sorumlusu)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

 

Serpil BAŞ (Hemovijilans Sorumlusu)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 

Tayfun KARADUMAN

(Biyomedikal Birim Sorumlusu)

- Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

 (YILDA EN AZ 3 AYDA BİR TOPLANARAK YAPILAN EĞİTİMLER DEĞERLENDİRİLİR.)                                                               

  Komite Görev Alanı:

•Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

 (Sağlıkta kalite standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler,Uyum eğitimleri,Hastalara yönelik eğitimleri)

•Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

• Eğitim Komitesi Görev ve Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın