T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

9.Tesis Güvenliği Komitesi ve Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

                                              TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI

GÖREVLİ

GÖREV TANIMLARI

İMZA

Emine Özlem DOĞU

(Bşh.Yrd.)

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

 

Bülent BEKMEZCİ

(İdari Ve Mali Hzm.Müdürü)

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden sorumludur.

 

Fatih BUDAK

(Destek ve Kalite Hzm. Müdürü)

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Atık yönetimi çalışmalarını düzenler.

- Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

 

 

(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü )

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

 

Bayram Ali ÖZKAN

(Ç.S.T)

--Atık yönetimi çalışmalarını düzenler.

 

Bilal GÜLER

(Müdür Yrd.)

-Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. - Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması için faaliyetlerde bulunur.

 

Uzm.Dr.Nurten BOZLAK

-Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

Fatma AKÇAY

(Kalite Yön.Dir.)

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak.

 

İrfan ALTAN

(İş Güv.Uzmanı)

-Çalışan ve hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

 

Sedat

(Teknik Servis S.)

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

 

Ufuk AĞIRBAŞ

(Hastane Güv.Amiri)

-Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanmasını sağlar.

 

 

(Acil D.ve Afet Yön.Sorumlusu)

-Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını sağlar.

 

Tayfun KARADUMAN

(Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu)

-Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

 
• Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. 
• Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

• Tesis Güvenliği Komitesi ve Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın