9.Tesis Güvenliği Komitesi ve Görev Tanımları
06 Mart 2020

                                              TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI

GÖREVLİ

GÖREV TANIMLARI

İMZA

Emine Özlem DOĞU

(Bşh.Yrd.)

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

 

Bülent BEKMEZCİ

(İdari Ve Mali Hzm.Müdürü)

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden sorumludur.

 

Fatih BUDAK

(Destek ve Kalite Hzm. Müdürü)

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Atık yönetimi çalışmalarını düzenler.

- Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

 

 

(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü )

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

 

Bayram Ali ÖZKAN

(Ç.S.T)

--Atık yönetimi çalışmalarını düzenler.

 

Bilal GÜLER

(Müdür Yrd.)

-Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. - Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması için faaliyetlerde bulunur.

 

Uzm.Dr.Nurten BOZLAK

-Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

Fatma AKÇAY

(Kalite Yön.Dir.)

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir. Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak.

 

İrfan ALTAN

(İş Güv.Uzmanı)

-Çalışan ve hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

 

Sedat

(Teknik Servis S.)

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

 

Ufuk AĞIRBAŞ

(Hastane Güv.Amiri)

-Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanmasını sağlar.

 

 

(Acil D.ve Afet Yön.Sorumlusu)

-Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını sağlar.

 

Tayfun KARADUMAN

(Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu)

-Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

 
• Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. 
• Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

• Tesis Güvenliği Komitesi ve Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın