T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

10.Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ VE GÖREV TANIMLARI

GÖREVLİ

GÖREV TANIMLARI

İMZA

Emine Özlem DOĞU(Bşh.Yrd.)

-Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

 

 

(Sağ.Bak.Hiz.Md.)

-Hastaların doğru kimliklendirilmesi

-Hastaların güvenli transferi -Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

-Hasta mahremiyeti

 

Fatih BUDAK

(Destek ve Kalite H.Md.)

-Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

 

Bülent BEKMEZCİ

(İdari ve Mali İşler Müdürü)

-Hasta mahremiyetinin sağlanması(ilgili alanlarda hizmet alımlarında mahremiyete öncelik verilmesi)

-Bilgi güvenliğinin sağlanması

 

Bilal GÜLER (Müdür Yrd.)

-Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

 

Cesur ÇELİK (Eczacı)

-İlaç güvenliğinin sağlanması

 

Cemel ÇİCEK(Transfüzyon Güvenliği Sorumlu Hekimi)Yeliz KESER (Transfüzyon birim sorumlusu)

-Transfüzyon güvenliğinin sağlanması -Numune kabul basamakları

- Kan ve kan ürünlerinin doğru transferi

 

 

Ergün KOÇAK (Radyoloji Tk.)

-Radyasyon güvenliğinin sağlanması

 

Ayşegül ERTAŞKIN (Anestezi Profoserü)

-Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

 

Erol ERKAN

(Dahili Branş Uzmanı)

-Diyaliz hizmetleri güvenliğinin sağlanması

 

Tayfun KARADUMAN

(Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu )

-Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

 

Selma YEŞILBAĞ(Enf.Hemşiresi)

Ayşegül ÖZTÜRK(Enf.Hemşiresi)

-Enfeksiyonların Önlenmesi

 

Selçuk TÜRKEL(MikrobiyolojiUzm.)

-Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

 

Fatma AKÇAY (Kalite Direktörü)

-Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılması, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

 

Sultan KORKMAZ(Kalite Birim Çalışanı)

-Komitenin sekretaryalığını yapmak , gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

 


-Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

-Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.( Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Hastaların güvenli transferi ,  Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,  İlaç güvenliğinin sağlanması , Transfüzyon güvenliğinin sağlanması , Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,  Radyasyon güvenliğinin sağlanması ,Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması , Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması , Hasta mahremiyetinin sağlanması , Bilgi güvenliğinin sağlanması, Enfeksiyonların Önlenmesi,   Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması(numune alma,numunelerin doğru etiketlendirilmesi,doğru transferi,numune kabul basamakları) , Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması) konuları eğitim planımıza eklenmiştir.               

-Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın