10.Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımları
06 Mart 2020

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ VE GÖREV TANIMLARI

GÖREVLİ

GÖREV TANIMLARI

İMZA

Emine Özlem DOĞU(Bşh.Yrd.)

-Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

 

 

(Sağ.Bak.Hiz.Md.)

-Hastaların doğru kimliklendirilmesi

-Hastaların güvenli transferi -Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

-Hasta mahremiyeti

 

Fatih BUDAK

(Destek ve Kalite H.Md.)

-Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

 

Bülent BEKMEZCİ

(İdari ve Mali İşler Müdürü)

-Hasta mahremiyetinin sağlanması(ilgili alanlarda hizmet alımlarında mahremiyete öncelik verilmesi)

-Bilgi güvenliğinin sağlanması

 

Bilal GÜLER (Müdür Yrd.)

-Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

 

Cesur ÇELİK (Eczacı)

-İlaç güvenliğinin sağlanması

 

Cemel ÇİCEK(Transfüzyon Güvenliği Sorumlu Hekimi)Yeliz KESER (Transfüzyon birim sorumlusu)

-Transfüzyon güvenliğinin sağlanması -Numune kabul basamakları

- Kan ve kan ürünlerinin doğru transferi

 

 

Ergün KOÇAK (Radyoloji Tk.)

-Radyasyon güvenliğinin sağlanması

 

Ayşegül ERTAŞKIN (Anestezi Profoserü)

-Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

 

Erol ERKAN

(Dahili Branş Uzmanı)

-Diyaliz hizmetleri güvenliğinin sağlanması

 

Tayfun KARADUMAN

(Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu )

-Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

 

Selma YEŞILBAĞ(Enf.Hemşiresi)

Ayşegül ÖZTÜRK(Enf.Hemşiresi)

-Enfeksiyonların Önlenmesi

 

Selçuk TÜRKEL(MikrobiyolojiUzm.)

-Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

 

Fatma AKÇAY (Kalite Direktörü)

-Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılması, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

 

Sultan KORKMAZ(Kalite Birim Çalışanı)

-Komitenin sekretaryalığını yapmak , gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması ve takibinin sağlanması

 


-Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

-Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.( Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Hastaların güvenli transferi ,  Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi,  İlaç güvenliğinin sağlanması , Transfüzyon güvenliğinin sağlanması , Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,  Radyasyon güvenliğinin sağlanması ,Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması , Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması , Hasta mahremiyetinin sağlanması , Bilgi güvenliğinin sağlanması, Enfeksiyonların Önlenmesi,   Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması(numune alma,numunelerin doğru etiketlendirilmesi,doğru transferi,numune kabul basamakları) , Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması) konuları eğitim planımıza eklenmiştir.               

-Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın