T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

23.Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi ve Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

ACİL DURUM ve AFET YÖNETİMİ EKİBİ GÖREV TANIMI

GÖREVLİ

GÖREVİ

İMZA

Fatih BUDAK

(Destek ve KaliteHiz. Müdürü)

-Ekip Başkanı

 

Bilal GÜLER

(Mdr.Yrd.)

-Acil durum plan ve yönetiminde yapılacak düzenlemelerin kontrolünü sağlar.

 

 

 

 

 

( Acil Durum ve Afet Yönetim Birim Çalışanı)

-Acil durum ve afet planı oluşturur.

- Hastane acil durum plan krokilerini düzenler.

-Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimleri planlar.

- Kırmızı kod yönetimine yönelik düzenleme yapar.

- Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapar.

- Bina çatılarında yangına karşı önlemler alır.

- Acil durum yönetimine ilişkin risk değerlendirmesi yapar.

-Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimleri planlar.

 

İrfan ALTAN

( İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı)

-Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimleri planlar.

- Hastane acil durum plan krokilerini düzenler.

 

Ergün KOÇAK

(Radyasyon Birim Sorumlusu)

-Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapar.

 

(Teknisyen)

-Aylık yangın tüpü ve yangın dolaplarının kontrolünü sağlar.

 

Fatih GÖKTAŞ

(Çalışan Temsilcisi)

-Pembe kod yönetimine yönelik düzenleme yapar.

 
Düzenli aralıklarla ve gerekli hallerde toplanır.


-Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi ve Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın