23.Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi ve Görev Tanımları
06 Mart 2020

ACİL DURUM ve AFET YÖNETİMİ EKİBİ GÖREV TANIMI

GÖREVLİ

GÖREVİ

İMZA

Fatih BUDAK

(Destek ve KaliteHiz. Müdürü)

-Ekip Başkanı

 

Bilal GÜLER

(Mdr.Yrd.)

-Acil durum plan ve yönetiminde yapılacak düzenlemelerin kontrolünü sağlar.

 

 

 

 

 

( Acil Durum ve Afet Yönetim Birim Çalışanı)

-Acil durum ve afet planı oluşturur.

- Hastane acil durum plan krokilerini düzenler.

-Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimleri planlar.

- Kırmızı kod yönetimine yönelik düzenleme yapar.

- Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapar.

- Bina çatılarında yangına karşı önlemler alır.

- Acil durum yönetimine ilişkin risk değerlendirmesi yapar.

-Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimleri planlar.

 

İrfan ALTAN

( İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı)

-Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimleri planlar.

- Hastane acil durum plan krokilerini düzenler.

 

Ergün KOÇAK

(Radyasyon Birim Sorumlusu)

-Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapar.

 

(Teknisyen)

-Aylık yangın tüpü ve yangın dolaplarının kontrolünü sağlar.

 

Fatih GÖKTAŞ

(Çalışan Temsilcisi)

-Pembe kod yönetimine yönelik düzenleme yapar.

 
Düzenli aralıklarla ve gerekli hallerde toplanır.


-Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi ve Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın