T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

24.Anket Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

                     ANKET SORUMLULARI VE  GÖREV TANIMLARI

GÖREVLİ

GÖREVLERİ

İMZA

Fatma AKÇAY
(Kalite Direktörü)

-Verileri kurumsal kalite sistemine aktarmak

 

Sultan KORKMAZ

(Kalite Birim Çalışanı)

o Anketlerin uygulanmasını sağlamak

o Takibiyle sorumlu olmak

o Anketlerin bir merkezde toplanmasını sağlamak

o Anketlerin gizliliğini sağlamak

o Anket uygulanacak kişilerin nasıl seçildiğini anket raporuna ayrıntılı olarak yazmak

o Anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda mevcut sorun alanlarını belirlemek

o Elde edilen sonuçlara göre tespit edilecek olumsuz durumu iyileştirici düzenlemeler hususunda yönetime önerilerde bulunmak

o İstendiğinde sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi sırasında memnuniyet anketlerine ilişkin raporları değerlendirme ekibiyle paylaşmak

 

Derya ÇOŞGUN

(Kalite Birim Çalışanı)

 

Ayşe TELLİ (Kalite Birim Çalışanı)

 


 Anket Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Sağlık kurum ve kuruluşları, tercih ettikleri anket uygulama yöntemini kayıt altına almalıdır.

- Yatan hasta memnuniyet anketlerinde anketlerin yıl içinde servislere/kliniklere eşit şekilde dağıtılmasına dikkat edilmelidir.

- Yapılan işlemler (kararlar, tutanaklar ve raporlar) kayıt altına alınmalıdır.

-Anket Sorumluları Dokümanını indirmek için tıklayın