24.Anket Sorumluları
06 Mart 2020

                     ANKET SORUMLULARI VE  GÖREV TANIMLARI

GÖREVLİ

GÖREVLERİ

İMZA

Fatma AKÇAY
(Kalite Direktörü)

-Verileri kurumsal kalite sistemine aktarmak

 

Sultan KORKMAZ

(Kalite Birim Çalışanı)

o Anketlerin uygulanmasını sağlamak

o Takibiyle sorumlu olmak

o Anketlerin bir merkezde toplanmasını sağlamak

o Anketlerin gizliliğini sağlamak

o Anket uygulanacak kişilerin nasıl seçildiğini anket raporuna ayrıntılı olarak yazmak

o Anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda mevcut sorun alanlarını belirlemek

o Elde edilen sonuçlara göre tespit edilecek olumsuz durumu iyileştirici düzenlemeler hususunda yönetime önerilerde bulunmak

o İstendiğinde sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi sırasında memnuniyet anketlerine ilişkin raporları değerlendirme ekibiyle paylaşmak

 

Derya ÇOŞGUN

(Kalite Birim Çalışanı)

 

Ayşe TELLİ (Kalite Birim Çalışanı)

 


 Anket Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Sağlık kurum ve kuruluşları, tercih ettikleri anket uygulama yöntemini kayıt altına almalıdır.

- Yatan hasta memnuniyet anketlerinde anketlerin yıl içinde servislere/kliniklere eşit şekilde dağıtılmasına dikkat edilmelidir.

- Yapılan işlemler (kararlar, tutanaklar ve raporlar) kayıt altına alınmalıdır.

-Anket Sorumluları Dokümanını indirmek için tıklayın