Hizmet Standartları
05 Haziran 2018


AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI

 

KOD

KU.YD.04

YAY. TRH.

KASIM 2011

REV. TRH.

OCAK2018

REV.NO

05

SAYFA.NO

7 / 7
 

Sıra

No

Hizmetin Adı

İstenilen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç Sunulma Süresi

1

Poliklinik muayenesi

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, hizmet akdi ile çalışanlar için günlük vizite kâğıdı, yeşil kartlı hastalarda hastanın sağlık karnesi

1 saat

2

Hekim seçme hakkının kullandırılması

Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

1 saat

3

MR çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

3 gün

4

CT(Tomografi çekilmesi)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

Hemen maksimum 8 saat

5

Ultrason Çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu

8 saat

6

Doppler USG

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu

8 saat

7

Kemik Dansitometrisi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin sistemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

8 saat

8

Mamografi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

8 saat

9

EKO çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

30 dakika

10

EEG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu

8 saat

11

EKG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu

30 dakika

12

EMG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

8 saat

13

Muhtelif röntgen çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

30 dakika

14

Laboratuar tetkikleri

(Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Romatizmal testler, gaitada parazit, gizli kan, kardiyak marker, hormon testleri, Hematolojik testler)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

5 saat

15

Laboratuvar tetkikleri

(Kan gazı tetkiki)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu

15 dakika

16

Makrobiyoloji Testler

(Makroeliza testleri)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

5 saat

17

Mikrobiyoloji testleri

(Serolojik testler)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

5 saat

18

Serolojik testler

(Burusella)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

5 saat

19

Hematolojik Testler

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

5 saat

20

Mikrobiyolojik testler

(kültür testleri)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

48 saat

21

Patoloji tetkikleri

Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi, hastanın barkodu

10 işgünü

22

Endoskopi tetkikleri

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, labratuvar tetkik sonuçları

15 gün

23

Kemoterapi uygulaması

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ilaç protokolü, laboratuvar tetkik sonuçları

8 saat

24

Odyometri testleri (İşitme testi, Tymponometri, Konuşma testi)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Hastanın barkodu, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

8 saat

25

Sürücü olur raporunun düzenlenmesi

Kişinin Aile Hekiminden aldığı üst yazı ve rapor f formu,T:C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, ücretli poliklinik muayenesi başvurusu (Göz, iç hastalıkları. KBB, Ortopedi, Ruh ve Sinir Hastalıkları branşlarından birine),

8 saat

26

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için)

Talep dilekçesi, 3 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

1 ay

27

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için)

2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı, 3 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi,

Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 3 adet fotoğraf(son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi

1 ay

28

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)

Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)

3 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu.

1 ay

29

İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi

Talep dilekçesi, 3 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu.

2 gün

30

İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı, 3 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi.

2 gün

31

Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi

2 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller,

2 gün

32

Yaş tashihi, Evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi

Mahkemeden alınan üst yazı, 3 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,

2 gün

33

Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması

Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

15 iş günü

34

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

5 iş günü

35

Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),

5 iş günü

36

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

5 iş günü

37

Uygu Laboratuarı

Poliklinikten hekim istemi,Hastanın barkodu, istem yapılmış tetkikleri,ücretli hastalarda vezne makbuzu

60 iş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Prof.Dr.Hakan BİNGÖL

Adı Soyadı

:

Dr.Emine Özlem DOĞU

Ünvan

:

Başhekim

Ünvan

:

(Mühür-Başhekim Yardımcısı)

Adres

:

AksarayÜniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adres

:

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tel

:

0(382)212 91 00

Tel

:

0(382)212 91 00

Faks

:

0(382)213 52 07

Faks

:

0(382)213 52 07

Web sitemizin

:

Web sitemizde dilek ve önerileriniz ekranından bize ulaşın

Web sitemizin

:

Web sitemizde dilek ve önerileriniz ekranından bize ulaşın