Nöroloji
30 Ocak 2023

NÖROLOJİ HİZMETLERİMİZ

 

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını yapan tıp bilimi dalıdır.
Nöroloji Bölümünde epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar (alzheimer vs.), periferik sinir sistemi hastalıkları, uyku bozuklukları gibi çok çeşitli nörolojik hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir. Cerrahi gerektiren hastalıklarda ise hastanemiz Nöroloji ekibi hastayı Beyin Sinir Cerrahisi bölümüne yönlendirebilmektedir.
Nörolojik hastalıklar vücudumuzun en hassas yapılarında oluştuğundan hızlı tetkik ve teşhis büyük önem taşımaktadır. Zira gecikme, geri dönülmez hasarlara neden olabilmektedir.
Nöroloji Bölümü` ne nörolojik bir şikayetle gelen hastanın bütün tetkikleri genellikle aynı gün içinde tamamlanıp tanı koyma sonrasında tedavisine başlanabilmektedir.
Hastanemizin nöroloji polikliniğine başvuru şikayetleri genellikle; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi vs), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
Sık görülen baş ağrısı tiplerinden biri  migrendir. Günlük hayatın zor koşulları, çalışma şartları, yoğun trafik gibi farklı sebeplerin etkisi ile stres ve buna bağlı gelişen baş ağrıları günümüzün önemli rahatsızlıklarının başında gelmektedir. Etkin migren tedavisi için öncelikle doğru tanı konması, bunun hastaya açıklanması ve hastanın başka herhangi bir rastlantısal hastalığının olması durumunda buna ilişkili bir tedavi planı oluşturulması ile başlamaktadır. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için hastalığın tanı ve tedavisinin yürütülmesi çok önemlidir. Nöroloji bölümü` nde tanı ve tedavi yöntemleri ile bu konuda referans kliniklerden biridir.

Hareket edebilmemizi, konuşabilmemizi sağlayan milyarlarca sinir hücresi, bunların uzantıları ve aradaki destek dokularından oluşan beynimizde bulunan her hücre elektrik akımı üretmekte ve birbirine iletmektedir. Bu yolla işlevini yapan beynimizde elektrik akımında aşırı deşarj nedeniyle ortaya çıkan tabloya nöbet denmektedir. Her nöbet geçiren kişi epilepsi hastası değildir,  fakat hastalığın teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Nöroloji Bölümü`nde başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin bir çok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG tetkiki yapılmaktadır.

EEG (elektro ensefolografi) , beyin temel biyoelektrik aktivitesinin incelenmesidir. İşlem küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Canınızın yanması söz konusu olmamakla birlikte bir süre sakin ve hareketsiz kalmanız yeterlidir. Bazen Beynin normal elektriksel faaliyetleri bozulur EEG`yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Hiçbir yan etkisi yoktur.
Epilepsi, yaşa uygun beyinle ilgili elektrik olgunlaşmanın değerlendirilmesi, psikiyatrik bazı değerlendirmelerde, baş ağrılarının nedenlerinin araştırılmasında, beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde EEG`ye başvurulur. EEG`nin amacı beyinde oluşan zararları görebilmektir.

Hastanemizde, el ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında EMG (elektro miyo-nörografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

 

EMG (elektro miyo-nörografi), kasların kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. İletim çalışmasında sinirlerin ne kadar hızlı iletim yaptığını hesaplar. Kasların üzerine yerleştirilen elektrotlarla ilgili sinire çok hafif bir elektriksel bir uyarım verilir.  Hastaya hiçbir zararı ve yan etkisi yoktur.

Kol ve bacak güçsüzlüklerinde, bel ve boyun fıtıklarında, uç sinirlerinin sıkışması sonucu ortaya çıkan ağrılı durumlarda, kas erimelerinde, kas hastalıklarında sinir ve kasların ne kadar zarar gördüğünü öğrenebilmek amacıyla EMG çekiminden faydalanılır.

Hastanemiz Nöroloji Bölümü`nde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar aşağıdaki gibidir,

 Baş, Boyun ve Bel Ağrıları

 Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları

 Baş Dönmeleri Tanı ve Tedavileri

 Beyin Damar Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

 Epilepsi Tanı ve Tedavisi

 Parkinson Tanı Ve Tedavisi

 Alzheimer Tanı ve Tedavisi

 Demans (Bunama) Tanı ve Tedavisi

 Yüz felci tanı ve tedavisi

 

 

Kurumumuzda Nöroloji polikliniklerimiz A blok zemin katta bulunmaktadır. EEG ve EMG birimlerimizde aynı katta mevcuttur. A blok 2.katta 5 yataklı Nöroloji Yoğun Bakım birimimiz ve yine A blok 2.katta 10 yataklı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.Uzm. Dr. Reyyan EZER
Uzm. Dr. Seyhan DUMANLIDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi  Muzaffer GÜNEŞ 
Uzm. Dr. Recep Dönmez