Üroloji
30 Ocak 2023

ÜROLOJİ HİZMETLERİ

 

Üroloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Üroloji bölümleri; prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma (ESWL) tedavisi gibi rutin operasyonlar Ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı -HoLEP-, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Endoüroloji ve Taş Hastalıkları

Cerrahi tedavinin yanı sıra taş kırma (ESWL) yöntemi kullanılmaktadır. Üroloji bölümü taş hastalığının endoürolojik tedavisinde hizmet vermektedir.

Kadın ürolojisi

İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit gibi hastalıklarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Ürodinami ünitesi idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunlarında tanısal incelenme olanağı sağlar. Her tip idrar kaçırma sorunlarının, örneğin çocuklarda gece ıslatmaları ya da kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıklarının ve miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı, tedavi ve takibinde ürodinamik incelemeler ve üro-radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.

Androloji

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme ve boşalma problemleri ile erkek infertilitesi olarak nitelen erkeğe bağlı kısırlık durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedavi diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Ürodinami Testi

Mesane fonksiyonlarını ölçmek için kullanılan ürodinami testi, sonda yardımıyla sıvı ile doldurulan mesanede boşaltım sırasında meydana gelen olayların bilgisayar ile kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Kaydedilen veriler uzman hekimler tarafından incelenir ve mesane hastalıklarının tespiti açısından yorumlanır. Bilgisayar ile kaydedilen olaylar idrar yolu enfeksiyonu açısından da uzmana bilgi verebilir. İdrar kaçırma hastalıkları ve prostat hastalıklarında tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların tanılarının koyulması için ürodinami uygulanabilir. Sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunları olan hastalarda da ürodinami testine sıklıkla başvurulur.                                                         Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. Bu hastalıklara örnek olarak Hidrosel ve kordon kisti, İnmemiş testis, sünnet, testis ve torbaların acil durumları (Akut skrotum ve testis torsiyonu) ile hipospadias verilebilir. Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün alanlarından biridir. Hipospadias’ın cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.

 

 

 

Üroloji Polikliniklerimiz A blok zemin katta bulunmaktadır. ESWL ve Ürodinami birimlerimiz aynı alanda hizmet vermektedir. A blok 2. Katta 11 yataklı kliniğimiz ile hizmetinizdeyiz.Uzm.Dr. Serdar GEYİK

Uzm.Dr. Serdar SAVAŞÇI
Dr. Öğr. Üyesi  Nazım Abdülkadir KANKILIÇ
Uzm. Dr. Ahmet Yıldırım BALIK