1.Nütrisyon Ekibi Görev ve Tanımları
04 Mart 2020

 

NÜTRİSYON EKİBİ ve GÖREV TANIMI

GÖREVLİ

GÖREVİ

İMZA

Dr.Emine Özlem DOĞU

Başhekim Yardımcısı

 

Dr.Öğr.Görevlisi Ülkü BULUT

Palyatif Birim Sorumlusu

 

Prof.Dr.Ayşegül ERTAŞKIN

Anestezi Uzmanı

 

Uzm. Dr. Ayşegül AYKAÇ İBİŞOĞLU

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

 

Uzm. Dr.Leyla DÖŞLÜ

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

 

Uzm.Dr. Erol ERKAN

Dahili Branş Uzmanı

 

Prof.Dr. Namık ÖZKAN

Cerrahi Branş Uzmanı

 

Hayriye KARABULUT

Diyetisyen

 

ÇağatayGÜNGÖR

Eczacı

 

İlknur ÖZENÇ

Hemşire

 

Fatma AKÇAY

Kalite Direktörü

 

Çocuk Hastalıkları Uzmanları

O günkü içapçı hekim nütrisyondan sorumlu hekimdir.

 


EKİBİN GÖREV TANIMI:Enteral ve Parenteral beslenme solüsyonlarının hastaneye temin edilmesinde öncelikle ekibin onayına sunulması ve ilk alımlarda ürünlerin sadece bir aylık kullanım miktarlarının temin edilmesi.Servislerde yatan hastalarının beslenme programlarının diyetisyen tarafından düzenlenmesini sağlar.

Ekibin Görev Alanı Asgari;

.        Nütrisyon için kullanılması gereken uygun tarama formlarının kullanılmasını sağlar.

·        Konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarının Nütrisyon destek tedavisi değerlendirmelerini ekip işbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar.

 ·        Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin korunması bakımı ve eksiklerinin tamamlanmasında klinik sorumlu hemşiresi ile işbirliği yapar.

 ·        Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteralve parenteral beslenme için) doğru uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlar.

 ·        Enteral beslenme uygulanan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için tüpün ve setin yıkanması, doğru ürün, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol eder/edilmesini sağlar ve gözlemlerini kaydeder.Nütrisyon Ekibi Görev ve Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın