3.Antibiyotik Kontrol Ekibi Görev ve Tanımları
04 Mart 2020

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI

 

GÖREV

GÖREV TANIMI

İMZA

Filiz KÜRKLÜ BOZKIR

(İntaniye Uzmanı)

 

Seval YILDIRIM

(İntaniye Uzmanı)

 

İmran İÇEL

(Dr. Öğr.Görevlisi)

-Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek

-Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi hazırlamak,

- Hastaneye satın alınacak antibiyotiklerin çeşit ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, ilgili satın alma sürecinde hastane yönetimine sunmak ve kayıt altına almak.

-Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak

-Cerrahi Kliniklerle birlikte proflaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK sunmak

 

Selçuk TÜRKEL

(Mikrobiyoloji Uzmanı)

-Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi hazırlamak,

- MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.

-Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak

 

Ahmet ARSLANOĞLU

(Genel Cerrahi Uzmanı)

-İlgili branş uzmanları ile birlikte cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı için hastane politika ve protokollerini belirlemek.

- Cerrahi Kliniklerle birlikte proflaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK sunmak

 

Mehmet Semih DEMİRTAŞ

 

(Pediatri Uzmanı)

-İlgili branş uzmanları ile birlikte cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı için hastane politika ve protokollerini belirlemek.

- Cerrahi Kliniklerle birlikte proflaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK sunmak

 

Cesur ÇELİK

(Eczacı)

-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanının onayı ile reçete edilebilen antibiyotikleri ve bu ilaçlar yazılırken uyulması gereken kuralları Sağlık Uygulama Tebliği esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

-Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK sunmak

 

Fatma AKÇAY

(Kalite Direktörü)

-Ekibin çalışmalarına katılarak gerekli düzenlemeleri yönetimle baylaşmak

 

Ayşegül ÖZTÜRK

(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Selma YEŞİLBAĞ

(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Belgin KILIÇ

(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

 

-Hastanede antibiyotik duyarlılık testi sürveyans raporlarını EKK sunmak

 

Ekip rutin olarak yılda en az 2 defa ve gerekli hallerde toplanarak antibiyotik kullanımlarını gözden geçirir.Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Antibiyotik Kontrol Ekibi Görev ve Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın