20.Mavi Kod Ekibi ve Görev Tanımı
13 Ağustos 2020

MAVİ KOD EKİBİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

· Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,

· Mavi kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,

·  Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,

·  Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutmak,

·  Her vardiya için ekipleri ( CPR eğitimi almış en az bir hekim, bir sağlık çalışanı olmak üzere)

belirlemek,  Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setinin bulundurulmasını sağlamak,

·  Yapılan müdahale ile ilgili standarda uygun kayıtların tutulmasını sağlamak,

·  Acil müdahale setinin miad ve kritik stok seviyelerinin takip edilmesini sağlamak,

·  Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,

·  Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim vermek.

·
  Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

· Mavi kod nöbet listesini hazırlayarak nöbet tutacak kişilere bilgi vermek


GÖREVİ

GÖREVLİ

İMZA

Başhekim Yardımcısı

Dr.Murat ÖZCAN

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

Bülent BEKMEZCİ

 

Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

Müdür Yardımcısı

Fatih İÇLİ

 

Müdür Yardımcısı

Bilal GÜLER

 

Güvenlik Amiri

Fırat AĞIRBAŞ

 

Anestezi Birim Sorumlusu

Ömer Lütfi BEDİR

 

Kalite Direktörü

Fatma AKÇAY

 
























 * Mavi Kod Ekibi ve Görev Tanımı Dokümanını indirmek için tıklayın