7.Göstergeler ve Sorumluları
05 Mart 2020

                                                  GÖSTERGE SORUMLULARIMIZ

SIRA NO

GÖSTERGE BÖLÜMÜ

GÖSTERGENİN ADI

GÖSTERGE SORUMLUSU

GÖSTERGE BİRİM SORUMLUSU

1

KALİTE YÖNETİMİ

Döf Sonuçlandırma Oranı

Fatma AKÇAY

Fatma AKÇAY

2

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu

Ayşe TELLİ

Ömer Lütfü BEDİR

 

 

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu

Ayşe TELLİ

Ufuk AĞIRBAŞ

 

 

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu

Ayşe TELLİ

Ufuk AĞIRBAŞ

 

 

Mavi Kodda Olay Yerine Ulaşma Süresi

Ayşe TELLİ

Ömer Lütfü BEDİR

3

EĞİTİM YÖNETİMİ

Personellerin Eğitimlere Katılma Oranı

Fatma AKÇAY

Pınar YAPILCAN

Feray ŞEKER BÖRKSÜZ

 

 

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Sultan KORKMAZ

Pınar YAPILCAN

Feray ŞEKER BÖRKSÜZ

4

HASTA DENEYİMİ

Hasta Memnuniyet Oranı

Ayşe TELLİ

Dr.Öğr.Gör.Hüseyin MUTLU

Fatih BEKMEZCİ

Fatih BUDAK

Bakım Hizmetleri Müd.

5

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışan Memnuniyet Oranı

Sultan KORKMAZ

Dr.Öğr.Gör.Hüseyin MUTLU

 

 

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

Ayşe TELLİ

Yılmaz ŞAHİN

 

 

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Sultan KORKMAZ

Seval YEŞİLDAĞ

 

 

Kesici Delici Alet Yaralanma Oranı

Sultan KORKMAZ

Seval YEŞİLDAĞ

 

 

Personel Devir Hızı

Sultan KORKMAZ

Fatih BEKMEZCİ

Fatih BUDAK

Bakım Hizmetleri Müd.

 

 

Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

Fatma AKÇAY

Fatih BEKMEZCİ

Fatih BUDAK

Bakım Hizmetleri Müd.

 

 

Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Fatma AKÇAY

Seval YEŞİLDAĞ

 

 

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

Sultan KORKMAZ

Bakım Hizmetleri Müd.

6

HASTA BAKIMI

Düşen Hasta Oranı

Sultan KORKMAZ

Fatih BUDAK

Bakım Hizmetleri Müd.

7

İLAÇ YÖNETİMİ

İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Fatma AKÇAY

Cesur ÇELİK

Özgül DEMİR

8

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

El Hijyeni Uyumu

Fatma AKÇAY

Belgin KILIÇ

Ayşegül ÖZTÜRK

Selma YEŞİLBAĞ

 

 

Santral Venöz Katater İlişkili Kan Dolaşım Enfeksiyonu

Sultan KORKMAZ

Belgin KILIÇ

Ayşegül ÖZTÜRK

Selma YEŞİLBAĞ

 

 

Üriner Katater İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu

Sultan KORKMAZ

Belgin KILIÇ

Ayşegül ÖZTÜRK

Selma YEŞİLBAĞ

 

 

Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay

Sultan KORKMAZ

Belgin KILIÇ

Ayşegül ÖZTÜRK

Selma YEŞİLBAĞ

 

 

Umblikal Katater İlişkili Kan Dolaşım Enfeksiyonları

Sultan KORKMAZ

Belgin KILIÇ

Ayşegül ÖZTÜRK

Selma YEŞİLBAĞ

 

 

Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı

Sultan KORKMAZ

Belgin KILIÇ

Ayşegül ÖZTÜRK

Selma YEŞİLBAĞ

 

 

Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Sultan KORKMAZ

Belgin KILIÇ

Ayşegül ÖZTÜRK

Selma YEŞİLBAĞ

9

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

İmha Edilen Kan Miktarı

Ayşe TELLİ

Yeliz KESER

10

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

Ayşe TELLİ

Ergün KOCAK

 

 

Tekrarlayan Çekim Sayısı

Sultan KORKMAZ

Ergün KOCAK

11

ACİL SERVİS

Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

Sultan KORKMAZ

Prof.Dr.İsmet PARLAK

Serhat OCAKOĞLU

 

 

Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

Sultan KORKMAZ

Prof.Dr.İsmet PARLAK

Serhat OCAKOĞLU

 

 

Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

Sultan KORKMAZ

Prof.Dr.İsmet PARLAK

Serhat OCAKOĞLU

 

 

Hasta Sevk Oranı

Sultan KORKMAZ

Prof.Dr.İsmet PARLAK

Serhat OCAKOĞLU

12

AMELİYATHANE

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı(OPSİYONEL)

Ayşe TELLİ

Prof .Dr.Ayşegül ERTAŞKIN

Gülsüm KARALI

 

 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları

Ayşe TELLİ

Prof .Dr.Ayşegül ERTAŞKIN

Gülsüm KARALI

Ömer Lütfü BEDİR

 

 

Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı(OPSİYONEL)

Ayşe TELLİ

Prof .Dr.Ayşegül ERTAŞKIN

Gülsüm KARALI

Ömer Lütfü BEDİR

13

YOĞUN BAKIM

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı

Sultan KORKMAZ

Derya DAĞLI

Mevlüde ÖZTÜRK

Emine TOSUN

Gönül ÖLMEZ

Tuğba GÜNGÖR

Emine ERDOĞAN

 

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı(1.ve 2. 3.Basamak)

Sultan KORKMAZ

Derya DAĞLI

Mevlüde ÖZTÜRK

Emine TOSUN

Gönül ÖLMEZ

Tuğba GÜNGÖR

Emine ERDOĞAN

 

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Yeniden Yatış Oranı

Sultan KORKMAZ

Derya DAĞLI

Mevlüde ÖZTÜRK

Emine TOSUN

Gönül ÖLMEZ

Tuğba GÜNGÖR

Emine ERDOĞAN

14

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

Sultan KORKMAZ

Emine ERDOĞAN

15

DOĞUM HİZMETLERİ

Sezaryen Oranı

Ayşe TELLİ

Zekiye SOYKAN SERT

Meryemana ORTAK

 

 

Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

Ayşe TELLİ

Zekiye SOYKAN SERT

Meryemana ORTAK

 

 

Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu(DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı

Ayşe TELLİ

Zekiye SOYKAN SERT

Selma YILDIRIM

 

 

Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Ayşe TELLİ

Zekiye SOYKAN SERT

Meryemana ORTAK

 

Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Ayşe TELLİ

Zekiye SOYKAN SERT

Meryemana ORTAK

 

 

Güvenli doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı(OPSİYONEL)

Ayşe TELLİ

Zekiye SOYKAN SERT

Meryemana ORTAK

16

DİYALİZ HİZMETLERİ

Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V veya URR Değeri 1.7’den Düşük Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Serum Ferrritin Düzeyi 100-800 ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-9,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Ortalama Hemodiyaliz Süresi

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Eritropoetin Kullanım Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Ortalama Hb Düzeyi 10-13 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

HBsAg (+) Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Anti-HCV (+) Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Kalıcı Kateterli Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Mortalite Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

 

 

Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı

Ayşe TELLİ

Songül KARANFİL

17

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Dr.Seval KAYA

Yurdagül TEKE

 

 

Kaybolan Numune Oranı

Dr.Seval KAYA

Yurdagül TEKE

 

 

 

İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Dr.Seval KAYA

Yurdagül TEKE

 

 

Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Dr.Seval KAYA

Yurdagül TEKE

 

 

Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Dr.Seval KAYA

Yurdagül TEKE

18

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Dr.Selçuk TÜRKEL

Abdullah ATAR

 

 

Kaybolan Numune Oranı

Dr.Selçuk TÜKREL

Abdullah ATAR

 

 

Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Dr.Selçuk TÜRKEL

Abdullah ATAR

 

 

İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Dr.Selçuk TÜRKEL

Abdullah ATAR

 

 

İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Dr.Selçuk TÜRKEL

Abdullah ATAR

 

 

Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Dr.Selçuk TÜRKEL

Abdullah ATAR

 

 

Kan Kültürlerinde Direkt Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı(OPSİYONEL)

Dr.Selçuk TÜRKEL

Abdullah ATAR

 

 

Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Dr.Selçuk TÜRKEL

Abdullah ATAR

19

PATOLOJİ LABORATUVARI

Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı

Dr.Nurten BOZLAK

Ayşe AKTEPE

 

 

Kaybolan Numune Oranı

Dr.Nurten BOZLAK

Ayşe AKTEPE

 

 

Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı

Dr.Nurten BOZLAK

Ayşe AKTEPE

20

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Sultan KORKMAZ

Abdurahman BAŞER

Mevlana Cemalettin ERDOĞAN

 

 

HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Ayşe TELLİ

Abdurahman BAŞER

Mevlana Cemalettin ERDOĞAN

21

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Sultan KORKMAZ

Resul BİLEKYİĞİT

 

 

*Göstergeler ve Sorumluları Dokümanını indirmek için tıklayınız