8.Bina Turu Ekibi ve Görev Tanımları
05 Mart 2020


BİNA TURU EKİBİ ve GÖREV TANIMI

(Ekip bir yılda en az dört kez ve gerektiğinde bina turu yapmalıdır.)Ekip bina turu yaparken binaların fiziki yapısına, temizliğine ,etiketlemelerin kontrolüne, yönlendirmelerin işlevselliğine yönelik düzenlemeleri yerinde kontrol ederek ,gerekli düzenlemeleri yapar ve önlemler alınmasını sağlar.

GÖREVLİ

GÖREVİ

İMZA

Emine Özlem DOĞU

(Başhekim Yrd.)

Ekip Başkanı

 

Fatih BUDAK (Kalite ve Destek Hizm.Müdürü)

-Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

-Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasını sağlar.

-Çevre düzenlemesini sağlar.

- Yaşlı ve engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmasını sağlar.

-Acil çıkışların etkin ve işlevsel nitelikte olması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

 

Fatih İÇLİ

(Müdür Yrd.)

-Hastanemizdeki tüm alanlarının temizliğinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

-Yemekhane ile ilgili kontrolleri yapar ,aksaklıklar durumunda düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

 

( Acil Durum ve Afet Yönetim Sorumlusu)

-Acil çıkışların ve yangın ekipmanlarının etkin ve işlevsel nitelikte olması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

 

Fatma AKÇAY

(Kalite Direktörü)

 

 

-Bina Turunda tespit edilen eksiklerin en kısa sürede tamamlanmasını ve gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu düzenleyerek takibini yapar.

 

Bayram Ali ÖZCAN (Cevre Sağlığı Teknisyeni)

-Atık yönetimine yönelik düzenlemeleri yerinde takip eder ve denetler.

 

Nuh Mehmet İNCE

(İş Yeri Hekimi)

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaları yönetir ve Çalışanların sağlığını etkileyecek riskleri gözlemleyerek yapılacak düzenlemelerde önerilerini yönetime sunar.

 

Seval YEŞİLDAĞ

(İş yeri Hemşiresi)

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaları yönetir ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin gözlemlerde bulunur.

 

İrfan ALTAN(İş Güvenliği Uzmanı)

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik gözlemler ve hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin gözlemlerde bulunur.

 

Ufuk AĞIRBAŞ

(Güvenlik Amiri)

-Mevcut risklerin azaltılmasına yönelik gözlemler ve hasta/hasta yakınları ve çalışanlar için emniyetli ortam oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda bulunur.

 

Sedat

(Teknik Servis S.)

-Elektrik-havalandırma sistemlerinin,medikal gaz sistemlerinin,asansörlerin ve su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenlemeler yapar.

 

Tayfun KARADUMAN

(Klinik Müh. Birim.S.)

-Tüm Cihazların bakım ve kontrolü düzenli aralıklarla yapar ve yıllık muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Özgül DEMİR

(Eczacı)

-Tüm birimlerde bulunan ilaç ve sarf malzemelerin uygunluğunun takibi

 

Bengü ALTUN

(Eczacı)

-Tüm birimlerde bulunan ilaç ve sarf malzemelerin uygunluğunun takibi

 


*Bina Turu Ekibi ve Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın