11.Hasta Yakınları Görüşleri Değerlendirme Ekibi
06 Mart 2020

              HASTA/HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

  • Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta/hasta yakınlarının  görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapmak,(tüm bloklarda şikayet ve dilek kutuları bulunmaktadır.)
  • Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmelidir,
  • Görüşler her ay değerlendirilir.
  • Gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağlar ,

Hasta/hasta yakınlarının  görüşleri değerlendirilmelidir. Değerlendirmede; kalite yönetim direktörü, hasta hakları birim sorumluları,sosyal hizmet uzmanı ve üst yönetimden bir kişi yer almalıdır


GÖREVİ

ADI/SOYADI

İMZA

Başhekim Y

Dr. Murat ÖZCAN

 

Kalite Direktörü

Fatma AKÇAY

 

Hasta Hakları Sor.

İdris EREN

 

Hasta Hakları Sor.

Ramazan ÇALIŞKAN

 

Sosyal Hizmetler Uzm.

Yılmaz ŞAHİN

 


*Hasta Yakınları Görüşleri Değerlendirme Ekibi Dokümanını indirmek için tıklayın