16.Bilgi Güvenliği Ekibi
06 Mart 2020

                         BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ VE GÖREV TANIMI

             Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik; sunucuların güvenliği, yedekleme, kişisel sağlık kayıtlarının güvenliği, internet erişim ve kullanımı, e-posta kullanımı, şifre kullanımı, uzaktan erişim, kablosuz erişim, konularındaki esaslar Bilgi Yönetimi Prosedüründe belirtilmiştir. 

            SHKS’ de tanımlanan bilgi güvenliği ekibinin görevlendirmeleri yapılmıştır. Ekip, bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durum tespitlerini yapar, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izler, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

            Bilgi güvenliği kapsamında gerekli diğer çalışmaları yapar.

GÖREVİ

ADI- SOYADI

İMZA

Başhekim Yardımcısı

Dr. Emine Özlem DOĞU

 

İdari ve Mali Hizmetler Müd.

Bülent BEKMEZCİ

 

Destek ve Kalite Hizmetleri Müd.

Fatih BUDAK

 

Müdür Yardımcısı

Fatih DEMİRAY

 

Müdür Yardımcısı

Özgür TÜLEK

 

HBYS Sorumlusu

Abdurahman BAŞER

 

Kalite Direktörü

Fatma AKÇAY

 

Eğitim Birim Sorumlusu

Pınar YAPILCAN

 

HBYS Sorumlusu

Mevlana Celaleddin ERDOĞAN

 -Bilgi Güvenliği Ekibi Dokümanını indirmek için tıklayın