19.Öz Değerlendirme Ekibi ve Görev Tanımları
06 Mart 2020

                       ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ İSİM LİSTESİ VE GÖREV TANIMI

ADI-SOYADI

ÜNVANI

İMZA

 

Dr. Emine Özlem DOĞU

Baş.Hek.Yrd.

 

Öz Değerlendirme Ekip Başkanı

Fatma AKÇAY

Kalite Direktörü

 

Öz Değerlendirme Ekibini Yönetmek

Ayşe TELLİ

Kalite Birim Çalışanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla yürürlüğe giren "Sağlıkta Performans ve KaliteYönergesi versiyon 5 revize 1"kriterleri

Yılda bir kez SKS 5 ve revize 1 e göre plan dâhilinde tüm alanları , rehberin tamamını kapsayacak şekilde değerlendirmeleri yapmak ve değerlendirme raporlarını kalite birimine teslim etmek.

Sultan KORKMAZ

Kalite Birim Çalışanı

 

Bülent BEKMEZCİ

İd.M.İş.Müdürü

 

Fatih BUDAK

Dest.Kal.Hiz.Mdr.

 

Fatih İÇLİ

Müd.Yrd.

 

Bilal GÜLER

Müd.Yrd.

 

Zahide ÇETİN

Birim Sorumlusu

 

İlknur ÖZENÇ

Nütrüsyon Hemş.

 

Emine TOSUN

Birim Sorumlusu

 

Zehra

Birim Sorumlusu

 

Hakan BUGA

Birim Sorumlusu

 

Tuba GÜNGÖR

Birim Sorumlusu

 

Asiye ÖN DEVECİ

Birim Sorumlusu

 

Hülya YILDIZ

Birim Sorumlusu

 

Mevlüde ÖZTÜRK

Birim Sorumlusu

 

Yeter AYHAN

Birim Sorumlusu

 

Nesrin TATLI CİFÇİ

Birim Sorumlusu

 

Meryemana ORTAK

Birim Sorumlusu

 

Songül GEZER

Birim Sorumlusu

 

Emine ERDOĞAN

Birim Sorumlusu

 

Abdullah ATAR

Birim Sorumlusu

 

Yurdagül TEKE

Birim Sorumlusu

 

Gönül ATAR

Birim Sorumlusu

 

İbrahim AYDIN

Birim Sorumlusu

 

Rana KUZUCU

Eczacı

 

Ayşegül SAMAN

Eczacı

 

Gülsüm KARALI

Birim Sorumlusu

 

Selma YEŞİLDAĞ

Enf.Hemşiresi

 

Ayşegül ÖZTÜRK

Enf.Hemşiresi

 

Belgin KILIÇ

Enf.Hemşiresi

 

-Öz Değerlendirme Ekibi ve Görev Tanımları Dokümanını indirmek için tıklayın