25.Risk Yönetim Ekibi
06 Mart 2020

                              RİSK YÖNETİMİ EKİBİ VE GÖREV TANIMLARI

GÖREVLİ

GÖREV TANIMLARI

İMZA

Murat ÖZCAN

(Başhekim Yard.)

Kurul Başkanı

 

Fatih GÖKTAŞ

(Laborant)

Çalışan temsilcisi (Çalışanlarla ilgili tespit ettiği veya çalışanlar tarafından ona bildirilen olası riskleri kurula taşır.)

 

(Teknisyen)

Formen(Usta başı) olarak yapılabilecek düzeltmeler hakkında görüş bildirerek,yapılması gerekenleri( kenti uygulama alnına giren)takip eder.

 

İrfan ALTAN

(İş güvenliği Uzmanı)

-Risk yönetimi kapsamında riskler belirlemek ve analizlerini yapmak,belirlenen risklere yönelik önlemler alınmasına öncülük etmek. -Kurulun sekretaryalığını yapar.-Çalışanların eğitimi-Tanımlanan risklerin raporlanması-İlgili çalışanların görüşlerinin alınması

-Tanımlanan risklerin analizi ve risk düzeylerinin tespiti

-Risk analiz yöntemi

-Risk yönetimine yönelik Düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takip etmek.

 

Nuh Mehmet İNCE

(İş Yeri Hekimi)

-Risk analizlerinde iş güvenliği uzmanı ile birlikte risk analizlerinde görev alır.

-Çalışanların sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

 

(Sivil Savunma Amiri)

-Risk yönetimine yönelik çalışmalara katılmak, kendi çalışma alanına yönelik iyileştirmeleri takip etmek.

 

Bilal GÜLER

(Müdür Yardımcısı)

-Risk yönetimine yönelik çalışmalarda yapılması gerekenler hakkında görüş bildirerek yapılacak düzenlemelere destek olmak.

 

Tüm Birim Sorumluları

-Risk analizleri yapılırken iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak.

 

Fatma AKÇAY

(Kalite Direktörü)

-Risk yönetimi çalışmalarını takip etmek ve yapılacaklar hakkında görüşlerini ekiple baylaşmak.

-Alanı ile ilgiliiyileştirme çalışmalarının takibini yapmak .

 

*Risk analizleri en az yılda bir kez ve gerektiğinde revize edilmelidir.
                                                                       
*Risk yönetim ekibi (kurulu) çalışmalarında Kalite Yönetim Birimi 'nin koordinasyonunda ilgili tüm komitelerle entegre  olarak çalışmalıdır.

*Risk yönetim çalışmalarında bölüm kalite sorumluları ile iş birliği yapar.

-Risk Yönetim Ekibi Dokümanını indirmek için tıklayın