27.İlaç Yönetim Sorumlu Ekibi
06 Mart 2020


İLAÇ YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ VE GÖREV TANIMLARIGÖREV

GÖREV TANIMI

İMZA

Sibel Çiğdem TUNCER (Başhekim Yrd.)

Eczane ve Sarf Depo çalışmalarına başkanlık etmek.

 

Birim sorumlusu

Cesur ÇELİK (Eczacı)

Çalışanların mesailerini planlamak ,ilaç teminlerine yönelik çalışmaları yönetmek ve İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetiminin sağlanması

 

Farmakovijilans sorumlusu

Cesur ÇELİK (Eczacı)

Advers etki bildirimlerini yapmak

 

Cesur ÇELİK (Eczacı)

Hasta güvenliği komitesi,Enfeksiyon komitesi ve Antibiyotik kontrol ekibinde görev almak.

 

Ayşegül SAMAN(Eczacı)

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması için çalışmalar hazırlamak ve planlamak.Akılcı ilaç uygulamaları ile ilgili eğitimleri hazırlamak ve eğitim vermek.

 

Cesur ÇELİK (Eczacı)

Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanmasına yardımcı olmak,Enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte çalışmak.Akılcı antibiyotik kullanım ekibinde bulunmak ve ekip kapsamında yapılması gereken çalışmalara katılmak.

 

Nuh Çağatay GÜNGÖR(Eczacı)

İlaçların muhafazası ,depo yerleşim planlarının hazırlanması ve uygun yerleştirilmesinin sağlanması

 

Nuh Çağatay GÜNGÖR(Eczacı)

Nütrüsyon ekibinde görev almak

 

Özgül DEMİR (Eczacı)

Ayşegül SAMAN(Eczacı)

İlaç uygulamalarını birimlerde kontrol etmek ve değerlendirmelerini yapmak, Görülen aksaklıkların raporlamasını yapmak.

 

Özgül DEMİR (Eczacı)

İlaç hata bildirimleri ve ilaç yönetimine ilişkin göstergeleri takip etmek düzenlemeleri yapmak.

 

Özgül DEMİR (Eczacı)

Eğitim komitesinde yer almak ve eğitimlerin planlamasını ve sunumunu yapmak.Gösterge çalışmalarını ve ilaç hata bildirimlerinin takibini yapmak.

 

Özgül DEMİR (Eczacı)

Soğuk Zincir Sorumlusu

Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapmak.Soğuk zincir sorumlusu olarak yapılması gereken düzenlemeleri takip etmek.

 

Nuh Çağatay GÜNGÖR(Eczacı)

Stok ve miat takiplerini yapmak , Manuel olarak yapılan stok ve miat kontrollerini planlamak.

 

Ayşegül SAMAN(Eczacı)

Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik listeler hazırlamak. (•Acil Pediatrik İlaçlar • Görünüşü Benzer İlaçlar

• Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar) gibi.

 

Nagihan ŞİŞMAN (Ecz. Tek.)

Mukaddes ALKIŞ (Hemşire)

Kani MUSLU (Ecz.Kalf.)Sertifikası var.

İlaçların hazırlanması:İlaçların HBYS üzerinden istem sonrası Eczacılar tarafından kontrol edilerek onaylanmasından sonra hasta bazlı olarak hazırlamak. İlaçların adı, formu, dozu ve hasta bilgileri gönderilen pakette yer alacak şekilde hazırlamak.

o Birden fazla bölünmüş ambalaj (kesilmiş blister tabletler gibi) içeren ilaç çıkışlarında bu ilaçlar ayrı olacak şekilde paketleme ve etiketleme yapmak. Etiket üzerinde, hastaya ait kimlik tanımlama parametreleri ile ilacın tam adı, farmasötik form, doz ve miat bilgileri bulunacak şekilde hazırlamak.

 

Cuma KARAKUŞ

Sabahattin ÇELEBİ

İlaçların transferi; İlaçlar hazırlandıktan sonra uygun transfer kutuları ile birlikte ilgili birime transferini sağlamak.

 

Rana KUZUCU (Eczacı)

Öz değerlendirme ekibinde görev almak

 

Ayşegül SAMAN ( Eczacı)

Öz değerlendirme ekibinde görev almak

 

-İlaç Yönetim Sorumlu Ekibi Dokümanını indirmek için tıklayın